foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


identifikaci správce: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

kontaktní osoba: Mgr. Jiří Brouček

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jana Prouzová

odkaz na místo, kde je možné v písemné nebo digitální podobě získat o kamerovém systému podrobnější informace: kancelář ředitele školy/zástupce ředitele/tajemnice, ekonomky

telefonní spojení: 412 51 65 47, 775 34 43 97

internetová adresa: zstyrs.cz

účel zpracování osobních údajů:

- zvýšení ochrany majetku (krádež, vloupání, vandalismus),
- zvýšení bezpečnosti osob (napadení, loupež, krádež, jiná fyzická újma) = ochrana života a zdraví osob
- prevence mimořádných událostí,
- získávání důkazního materiálu pro příslušné odpovědné orgány (soudy a Policie ČR v případě trestných činů, obecní úřady v případě řešení přestupků),
- získávání materiálu pro řešení pojistných událostí (s věcně příslušnou pojišťovnou).

právní základ zpracování osobních údajů: zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce

Osobní údaje budou uloženy po dobu 7 dnů, v době prázdnin po dobu 14 dnů.

informace o právech subjektu údajů: subjekt údajů má možnost uplatnit vůči správci několik práv, zejména právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz svých osobních údajů (čl. 15, 16, 17, 18, 21 GDPR).

Archiv starších článků

Seznam starších článků z archivu

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

OBJEKT MONITOROVÁN

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace