^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Miroslav Klíma

Miroslav Klíma

úterý, 23 březen 2021 18:06

Velký úspěch Filipa Zajíčka z 9. B

Filip Zajíček dosáhl velmi cenného úspěchu na Mistrovství Evropy v silovém trojboji, který se konal v Polsku. V disciplíně dřep pokořil světový rekord, vylepšil ho ze 170 kg na 180 kg. Na benchpressu také dosáhl posunu v tabulkách světového rekordu, v tomto případě ze 110 kg na 115 kg. Na mrtvém tahu posunul rekord z 207.5 kg, tento rekord už vlastnil z listopadového mistrovství světa, na 220. A na celkovém součtu, ze 485 kg na 515 kg.

V jeho kategorii, což je 13 - 15 let do 90kg se umístil na 1. místě a v absolutní kategorii, což je mezi všemi věkovými a váhovými kategoriemi, se umístil na druhém místě, což je vynikající úspěch.

Silový trojboj (též powerlifting) je silový sport skládající se ze 3 disciplín: dřep, bench press a mrtvý tah.

Sport je podobný vzpírání, kde také člověk zvedá osu se závažím, avšak v jiných cvicích. Na každou disciplínu má závodník tři pokusy.

Výsledek určuje finální váha, kterou člověk zvedne (součet všech třech disciplín).

K velkému úspěchu s radostí gratuluje i naše ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín.

čtvrtek, 25 březen 2021 10:39

Fyzikální olympiáda 2020/2021

Žák naší školy, Vojtěch Duda, v letošní fyzikální olympiádě výborně reprezentoval naší školu. V okresním kole získal s velkým náskokem prvé místo.

Blahopřejeme a přejeme mu další úspěchy!

Dokumenty zaslané k odsouhlasení a to

- Specifika vzdělávání distančním způsobem - doplněk školního řádu a

- Výroční zpráva 2019 -2020 ZŠ Dr. M. Tyrše

byly přijaty bez připomínek.

Ing. Klíma Miroslav 

předseda školské rady

 

Ředitel školy v novém školním roce zaslal školské radě k prostudování a k připomínkování nové školní dokumenty týkající se 

Specifiky vzdělávání distančním způsobem - návrh doplnění školního řádu a

Výroční zprávu za školní rok 2019-2020

Zapsal :

Ing. Klíma Miroslav

předseda Školské rady na ZŠ Dr. M. Tyrše

 

Dne 1.10. se sešel v novém školním roce náš školní parlament ve složení:

9.A A. Ševčíková, M. Klimešová

9.B V. Budianu, M. Valenta

8.A M. Bartoš, A. Nováková

8.B K. Čičáková, A. Mataj

7.A A. Andrle, M. Ernekerová

7.B B. Luňáčková, E. Rychtecká

7.C L. Tóthová, M. Němec

6.A L. Dropková, A. Dvořáková

6.B J. Drmla, L. Prachová

6.C E. Linhartová, V. Povová

a jako pozorovatelé zástupci pátých tříd:

5.A  T. Tupec, A. Volfová

5.B M. Fiala, M. Drmlová

Setkání se uskutečnilo v aule naší školy za přítomnosti pana ředitele J. Broučka, jeho zástupce J. Medka a vedoucího parlamentu M. Klímy.

Po přivítání bylo slovo předáno panu řediteli.

Informace:

1) Úprava výuky TV, HV a zájmových kroužků podle požadavku MŠMT.

2) Akce mimo školu s několikadenním pobytem - nové se zatím neplánují, doběhnou ty, které byly naplánované          jako je Řecko, školy v  přírodě, lyžařský kurz pro páté ročníky a pod. Nové akce budou záležet na vývoji epidemie.

3) Rekonstrukce školního dvoru - termín realizace posunut z důvodu nutnosti přeložení sítí.

4) Svačiny - pro žáky je opět v jídelně otevřená možnost dopoledního nákupu svačin,

5) Distanční vyučování - pan ředitel zdůraznil (v případě distančního vyučování) povinnost žáků zúčastnit se tohoto      vyučování. Jakákoliv absence musí být omluvena od rodičů. 

Informace od dětí:

 Žáci upozornili na některé drobné technické problémy v jejich třídách.

Závěrem popřál pan ředitel a jeho zástupce všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Zapsal:

Ing. Klíma Miroslav

středa, 05 únor 2020 08:46

Úspěch na fyzikální olympiádě

Žák  Adam Vogl z 9.B velmi úspěšně reprezentoval naší školu na okresní olympiádě z fyziky, kde obsadil první místo.

Blahopřejeme mu a držíme palce v krajském kole.

Klíma M.,

učitel fyziky

středa, 05 únor 2020 08:19

Setkání členů školního parlamentu

Dne 23. ledna se v aule školy sešel školní parlament naší školy, kterého se již tradičně zúčastnil také náš ředitel školy.

Informace od ředitele školy:

- zájmové kroužky - děti se musí shromažďovat ve školním klubu, odkud si je vedoucí kroužků vyzvednou,  po ukončení se předají zpět, případně se odvedou přímo do šatny (pokud jdou domů),

- ředitelské volno rozděleno na dvě části - první část - před Velikonocemi, druhá - před zahájením hlavních prázdnin (data budou uveřejněna na webových stránkách školy),

- uvažuje se o obnovení školních olympijských her,

- vánoční trhy na náměstí - ohodnoceno kladně včetně vystoupení dětí na podiu,

- pro žáky školy se připravují nové školní dresy,

- školní dvůr - postupně se dopracováná projekt dopravního hriště o další části (altánek, semafory atd.),

- rozloučení žáků 9-tých tříd se školou - poslední týden školy.

Informace od dětí:

- děti informovali o drobných závadách jak ve třídách, tak i na toaletách

- projevili zájem o realizaci cyklojízdy ještě v tomto školním roce.

Zapsal

Klíma M.

vedoucí školního parlamentu 

středa, 11 prosinec 2019 14:12

Okresní finále ve stolním tenise

Žáci naší školy ( Kuthanová Veronika, Procházková Natálie, Ernekerová Maja, Schmidtová Alena, Kuglerová Anna, Čermák Vítek, Macák Matěj, Hruška Petr a Bok Daniel) se zúčastnili okresního finále ve stolním tenise, které se konalo dne 5.12. ve sportovní hale stolního tenisu v Děčíně. V každé kategorii, ke které nastoupili, se dostali na "bednu" (1x druhé a 2x třetí místo). Reprezentantům naší školy blahopřejeme k výsledkům a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

pátek, 22 listopad 2019 12:28

Školní parlament 22.11.2019

Dne 22.11. se v aule sešel školní parlament za účasti p. ředitele a vybraných zástupců 5-tých až 9- tých tříd.

Informace od p. ředitele:

- v letošním roce se uskuteční koncem školního roku zájezd dětí do Řecka. (Nahradí tradiční zájezdy do Itálie). Ještě je několik volných míst, 

- škola uskuteční nákup triček s potiskem pro reprezentaci školy na různých akcí,

- na základě dlouhodobého požadavku p. ředitele k úpravě povrchu školního dvora. mělo by dojít k úpravě této plochy na školní dopravní hřiště,

- v tomto školním roce se uskuteční sportovní den - olympiáda dětí a mládeže. Jednotlivá družstva budou reprezentovat vybrané státy světa,

- z důvodu bezpečnosti jsou ve škole na všech chodbách, v šatně i velké tělocvičně nainstalovány kamery. Nově byly nainstalovány i v počítačové učebně, kde se nachází i školní klub.

Informace od dětí:

- žádost o nabídnutí při svačinách v jídelně minerálky a neslazené vody o objemu 1 - 1,5 l,

- v 6.C nepracuje dataprojektor (prasklá žárovka , nová je již objednána).

Zapsal Klíma M.

čtvrtek, 21 listopad 2019 08:50

Exkurze 9.B v ČNB

Dne 19. 11. se žáci 9. B zúčastnili exkurze v ČNB, která se nachází v Paze 1, v ulici Na příkopě. Po zhlédnutí dvou krátkometrážních filmů o historii této instituce jim byla umožněna prohlídka trezoru, ve kterém je nainstalována výstava různých exponátů. NB je orgánem pro řešení krize bank, minimalizuje dopady na ekonomiku a finanční systém. Stará se, aby byla obnovena životaschopnost celé společnosti

pondělí, 30 září 2019 09:23

Devět životů Arnošta Lustiga a 9.B

Žáci 9.B se dne 27.9. se v kině Sněžník zúčastnili promítání a poté besedy s autory snímku o Arnoštu Lustigovi.
Režisérská dvojice Kristina Pavelková a Ivo Pavelek
natočila poutavý dokument se spisovatelem Arnoštem Lustigem. Film vznikal čtyři roky a představuje pozoruhodné svědectví Lustigova pohnutého osudu i neutuchajícího elánu. Hodinový snímek je zamyšlením Arnošta Lustiga nad vlastním životem. Spisovatel je laskavým průvodcem a komentátorem, který s humorem a nadhledem provází diváka těžkým obdobím 30. a 40. let 20.století a končí až v současnosti. Pořad byl zajímavý i z pohledu sdělení svých zkušeností a názorů Arnošta Lustiga.

úterý, 02 duben 2019 13:55

Parlament 1.4. 2019

Dne 1. 4.. se sešel školní parlament v aule školy. Poprvé se jej zúčastnil nový zástupce pana ředitele  pan Mgr. Jan Medek.

Z obsahu:

- informace od pana ředitele:

1) ve škole je nainstalováno čidlo na určení polétavého prachu v okolí školy ( výsledky možno sledovat na webových stránkách školy),

2) dnes máme nainstalovány kamery ve všech patrech školy,

3) na školním dvoře jsou umístěny nové lavičky,

4) shořelá hala - není součástí naší školy, město uvažuje o jejím odkoupení a přivedení do pořádku,

5) 31. května - dětský den - akce "běž a pomož"  bude uskutečněna na školním hřišti,

6) výjezdy do zahraničí - do konce školního roku se jede 2x do Itálie a 1x do Chorvatska,

7) 20.05.  cyklojízda (do Velkého Března a zpět),

8) v letošním roce je k dispozici 60 zájmových kroužků pro děti (částečně jsou placeny z projektů, do kterých se přihlásila naše škola).

- poté žáci informovali o drobných závadách na technice ve třídách.

 

pátek, 16 listopad 2018 11:33

Návštěva v knihovně

Dne 26.10. měla naše třída 8. B příležitost navštívit městskou knihovnu a vyslechnout si přednášku od sympatické spisovatelky a malířky Michaely Burdové. Dozvěděli jsme se například, jak dlouho trvá napsat knihu a co všechno předchází samotnému vydání knihy. Během přednášky jsme se také dozvěděli pár zajímavostí o osobním životě této spisovatelky. Prozradila nám třeba také, v kolika letech napsala svou první knihu. Tato spisovatelka píše převážně fantasy příběhy, což naši věkovou kategorii velice zaujalo a tudíž na konci přednášky pro nás záludné otázky, na které jsme mohli odpovědět a vyhrát tak cenu od Michaely Burdové nebyly nijak moc těžké. :)  Štěpánka Pavlišová

 

středa, 03 říjen 2018 12:20

Školní parlament

Dne 3.10. 2018 se sešel v aule školy školní parlament.

Členové parlamentu:

6.A - V. Divišová, O. Plechatý

6.B - K. Čičáková, A. Mataj

7.A - A. Procházková, A. Ševčíková

7.B - V. Budianu, L. Staňová

8.A - B. Hurytová, M. Bednář

8.B - B. Tschakertová, R. Nováková

9.A - B. Toncarová, P. Cikán

9.B - H. Kmochová, R. Nedvědová

Pozorovatelé:

5.A - E. Valentová, A. Andrle

5.B - J. Smrž, B. Luňáčková

5.C - L. Tóthová, M. Němec

Host:

ředitel školy Mgr. J. Brouček

Program:

- možnost nákupu svačin v jídelně ( 7.40 - 7.55 a 9.40 - 10.00).  Děti projevili zájem o doplnění sortimentu nápojů a dále zeleninových a ovocných salátů,

- zájezdy - opět bude nabídka zájezdů do zahraničí pro děti, např. do Itálie,

- upozornění na zákaz chození o přestávkách do krčku (spojka mezi školou a velkou tělocvičnou),

- děti upozornili na drobné závady či nedostatky v jednotlivých třídách (např. žaluzie, tabule, projektor),

- na dívčí toaletě v přízemí by chtěla děvčata pověsit zrcadlo,

- akce školy - Vánoční trhy a další - budou upřesněny.

Jako každý rok se naši žáci účastnili olympiády z fyziky.

Soutěž je rozdělena na tři kategorie podle věku  žáků - od sedmé po devátou třídu. Jako škola dlouhodobě dosahujeme výborných výsledků a i nyní můžeme konstatovat, že jsme nejúspěšnější škola v okrese Děčín.

V letošním ročníku jsme obsadili  1. místo (Eliška Seilerová - 8.B), 2. místo (Hanka Nguyen - 7.B) a dvě třetí místa (Irena Kuthanová - 7.B a Vo Cao Tran - 9.B).

Uvedeným žákům blahopřejeme a současně děkujeme dalším, kteří se této náročné olympiády zúčastnili.

 

 

čtvrtek, 30 listopad 2017 12:14

Zasedání školního parlamentu

Dne 29.11.2017 se sešel školní parlament ve složení:

Pozorovatelé:

5.A - V. Duda, V. Divišová

5.B - R. Repešová, E. Švarcová

Členové parlamentu:

6.A - A. Procházková, M. Petříček

6.B - V. Budianu, F. Bureš

7.A - M. Bednář, B. Hurytová

7.B - R. Nováková, B. Tschakertová

8.A - B. Toncarová, K. Matajová

9.A - K. Dvořáková, V. Weis

9.B - S. Bohme, M. Beznoska

Program:

pan ředitel sesznámil žáky s následujícími informacemi:

1) Elektronická peněženka - fungovat bude od začátku roku 2018. Budou z ní realizovány platby na školní akce, rodiče budou o čerpání periodicky informováni.

2) Tyršova stezka - proběhla v září u zámku, účast našich dětí okolo 50%. Hodnoceno velmi kladně.

Otázky dětí:

1) Itálie - dva termíny:  první od 11.05., druhý od 1.06. Odjezd vždy v sobotu, návrat v neděli dopoledne.

2) Mlíčka - pouze klasické, bez příchutí ( příchutě nelze z důvodu obsahu chemických látek).

3) Akademie - bude v průběhu jara v městském divadle. Termín bude upřesněn po jednání s divadlem.

4) Turnaj ve stolním tenisu - děti mají zájem o opakování - o druhý ročník turnaje mezi žáky a zaměstnanci školy.

5) Vánoční trhy - letos nebudou, místo nich každá třída se domluví na setkání rodičů a dětí zvlášť.

 

pátek, 20 říjen 2017 13:38

Zasedání školské rady dne 18.10.2017

Přítomni:

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení následujících materiálů

1.1 Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Dr. M. Tyrše za šk. rok 2016/17;

1.2. Projednání a schválení ŠVP ;

1.3. Projednání a schválení Inspekční zprávy ČŠI;

Pozn.: z důvodu nepřítomnosti na setkání výše uvedených členů ŠR (omluveni včas), byly výše uvedené materiály odsouhlaseny korespondenčně.

pátek, 15 září 2017 11:21

Projekt osobnost našich dějin

V rámci občanské výuky měli žáci 8.B vytvořit plakát s největšími osobnostmi našich dějin. Plakát obsahuje

životopis, fotografii, dílo, kterým se uvedená osoba zapsala do našich dějin a porovnání s jinou osobou ze zahraničí.

Mezi jejich "oblíbenci" se objevily takové postavy , jako byl Jan Žižka, Tomáš G. Masaryk, a Dr. M. Tyrš.

Výsledek jejich práce je k nahlédnutí v jejich třídě.

čtvrtek, 01 červen 2017 11:34

Olympiáda z fyziky - výsledky

Děkujeme našim žákům za účast na FO.

Zásluhou našich žáků se naše škola dlouhodobě dostala mezi nejlepší základní školy a gymnázia v našem okrese, co se týká výsledků olympiád z fyziky.

Každoročně získáváme ve všech třech kategoriích medailová umístění.

I v tomto roce, zásluhou žáka Jana Slavíka (kategorie E – žáci devátých tříd- třetí místo), Cao Tran Vo (kategorie F – žáci osmých tříd – druhé místo) a Matěje Hollmana (kategorie G – žáci sedmých tříd – třetí místo), jsme opět jedna z nejúspěšnějších škol v našem okrese! Navíc v nejmladší kategorii byli všichni účastníci z naší školy úspěšní řešitelé. A to je moc hezké.

čtvrtek, 11 květen 2017 08:03

Zasedání školního parlamentu 04.05.2017

Dne 4. 5. se sešel školní parlament v aule školy za účasti žáků druhého stupně a pátých tříd, pana ředitele školy, paní zástupkyně školy, pí uč. Mgr. L. Svobodové a pana učitele Ing. M. Klímy.

Obsah jednání:

pí uč. L. Svobodová informovala o:

-          světovém dnu hygieny rukou (5. 5.). V souvislosti s tím byly do tříd dodány dávkovače s mýdlem

-          na pozemku školy byla zřízena zahrádka s bylinkami (máta, jitrocel, šalvěj apod.), ze kterých se budou moci připravovat zdravé nápoje.

Pan ředitel:

-          zhodnotil kladně turnaj ve stolním tenise (učitelé x žáci školy), zvláště pak aktivní zapojení dětí v doprovodných akcích (taneční skupiny, gymnastika apod.).

Dotazy od dětí:

-          na Akademii v příštím školním roce – potvrzeno, akademie bude!

-          Cyklojízda – s největší pravděpodobností bude po stejné trase jako minulý rok

-          prosba, aby na dívčích toaletách byla umístěna zrcadla.

pátek, 17 březen 2017 10:06

Zasedání školního parlamentu

Parlament se konal v aule naší školy dne 15. 3. 2017. Tradičně se zasedání zúčastnili ředitel školy a zástupkyně ředitele.

Informace od vedení školy:

- naše škola získala statut fakultní školy UJEP

- nově zavedený bufet – samoobslužný pult – v jídelně funguje, děti jsou spokojené

- rekonstrukce tříd – probíhá většinou v době neúčasti dětí např. v období prázdnin

- naše škola se přihlásila do projektu EU „Šablony II“. Projekt bude zahájen v září 2017. V rámci projektu budou např. realizovány kroužky pro děti zaměřené na logické hry.

- výzdoba v oknech.

Příspěvky od dětí:

- prosba o umístění vonných mýdel na chlapeckém záchodě do mušlí

Výzva:

- zástupci žáků vyzvali vedení školy a další zaměstnance školy na změření sil ve stolním tenisu. Výzva byla přijata. Turnaj žáci versus zaměstnanci školy se uskuteční v průběhu dubna.

čtvrtek, 09 březen 2017 11:23

Zápis ze Školské rady ZŠ Dr. M. Tyrše

Zápis ze Školské rady konané dne 7. 3. 2017

Přítomni:

Ing. Klíma Miroslav, Mgr. Lenka Divišová, Mgr. Lucie Barillová, Ing. Bc. Jan Bednář

Omluven:

Ing. Bc. Jan Dvořák

Hosté:

Mgr. Jiří Brouček, Mgr. Radka Zatloukalová

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení výsledků inspekční zprávy ČŠI

2. Projednání doplnění ŠVP- vzdělávání žáků se SPU a žáků mimořádně nadaných, zrušení přílohy LMP

3. ZŠ Dr. M. Tyrše se stala Fakultní školou PF UJEP - poděkování paní učitelce Barillové

4. Nové projekty:

a) Výzva č. 02_16_022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ A ZŠ I. alias nové šablony, zpracována žádost

Název projektu: Spolu to dokážeme

Cílová částka: 1 080 357 Kč

Oblasti využití:

- další vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky (čtenářské, matematické, logické, deskové hry)

- metoda CLIL ve výuce

- tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

b) Inkluze do škol

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vznikla školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

c) Hodina pohybu navíc

ZŠ Dr. M. Tyrše se stala pilotní školou pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. - 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.

5. Školní jídelna – změny v přípravě jídel směrem ke zdravější výživě, zakoupen zelenino – ovocný pult

- pozitivní ohlasy jak na kvalitu jídel, tak na samoobslužný pult

6. Zájezdy

- školy v přírodě, lyžařské, sportovní kurz Itálie, pobytový zájezd Chorvatsko

 

7. ICT – zakoupení dalších interaktivních zařízení

čtvrtek, 13 říjen 2016 21:50

Schválení dokumentů školskou radou

Na začátku tohoto měsíce odsouhlasila školská rada dva významné dokumenty:

 

1) aktualizovaný ŠVP,  který bude platný v tomto školním roce

2) Výroční zprávu za rok 2015 až 2016.

 

Uvedené dokumenty byly schváleny bez výhrad.

Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace