^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


pátek, 20 říjen 2017 13:38

Zasedání školské rady dne 18.10.2017

Napsal(a)

Přítomni:

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení následujících materiálů

1.1 Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Dr. M. Tyrše za šk. rok 2016/17;

1.2. Projednání a schválení ŠVP ;

1.3. Projednání a schválení Inspekční zprávy ČŠI;

Pozn.: z důvodu nepřítomnosti na setkání výše uvedených členů ŠR (omluveni včas), byly výše uvedené materiály odsouhlaseny korespondenčně.

 

2. Nové projekty, které se začaly na škole realizovat:

a) Výzva č. 02_16_022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ A ZŠ I.

Odsouhlasena výzva a zahájena realizace od nového školního roku 2017/2018

Oblasti využití:

- další vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky (čtenářské, matematické, logické, deskové hry)

- metoda CLIL ve výuce

- tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 b) Inkluze do škol

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Na naší škole vzniklo školní poradenská pracoviště, dále tzv. inkluzívní tým, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

 c) Hodina pohybu navíc

ZŠ Dr. M. Tyrše se stala pilotní školou pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je realizováno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. - 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.

5. Ostatní informace

5.1 Školní klub

– byly zprovozněny nové prostory v přízemí školní budovy, které jsou využívány při ranní i odpolední práci s dětmi v rámci ŠK

5.2 Zájezdy - informace o přípravě či realizaci:

- škol v přírodě, lyžařském kurzu, pobytovém zájezdu do Chorvatska

 5.3 Elektronická peněženka

– zavedení této služby pro žáky naší školy

5.4 Zpronevěra peněz ze školy

- ředitel školy předložil všechny dokumenty týkající se trestné činnosti bývalé tajemnice školy a podal informace k celému případu.

Číst 680 krát
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace