PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

SPECIÁLNÍ ZAMĚŘENÍ VÝUKY

Kromě standardní výuky se na naší škole zaměřujeme na kvalitní průpravu v perspektivních oborech. Žáci tak mají dobré základy pro další studium a osobní rozvoj. Jsou to:

Průběžným rozvojem víceúčelového sportovního areálu, který využívá škola, družina i veřejnost, vytváříme široké sportovní příležitosti pro mimoškolní činnost Vašich dětí!

Každoročně pořádáme řadu sportovních soutěží a atletických mítinků. Naši žáci mají pro svůj tělesný rozvoj skvělé podmínky po celý rok jak při výuce, tak ve volném čase.


Rozšířená výuka práce s výpočetní technikou probíhá na naší škole ve speciálních učebnách vybavených novou technikou.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz