PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

ŠKOLY V PŘÍRODĚ za zdravím a poznáváním přírodních hodnot:

Naší snahou je, aby každá třída alespoň jednou za školní rok vyjela na společný pobyt. Životní prostředí ve městech, Děčín nevyjímaje, pochopitelně není ideální. To je jeden z důvodů, proč pořádáme pravidelné školy v přírodě a naše žáky cíleně „vystavujeme“ zdravému povětří, což jim ve spojení s aktivním pohybem samozřejmě velmi prospívá.

škola v přírodě

Ve škole v přírodě si naši žáci doplňují vědomosti z hodin přírodovědy, zeměpisu a jiných oborů, které ve škole poznávají pouze teoreticky. Nezanedbatelné je také pozitivní poznávání třídního kolektivu i učitelů z jiné (mimoškolní) stránky.

škola v přírodě

Školy v přírodě učí děti samostatnosti i týmové spolupráci. Krátkodobé odloučení od rodičů pod odborným dohledem
pedagogů má pozitivní vliv na psychiku.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz