PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA pro školní rok 2015/2016

Opět otevíráme úspěšný přípravný ročník vedený speciálním pedagogem pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s odkladem školní docházky.

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Co nabízí přípravná třída?

Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?

Vážení rodiče, máte - li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, navštivte Základní školu Dr. Miroslava Tyrše Děčín, kde Vám podáme detailnější informace.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz