PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

ŠKOLNÍ KLUB
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

Novinka !!!

V září 2011 jsme nově otevřeli školní klub, který je v provozu každý všední den ráno od 6:30 do 7:45 a odpoledne od 11:45 do 16:20 hodin. Do činnosti školního klubu jsou zahrnuty i všechny zájmové kroužky, které škola nabízí. Školní klub má k dispozici 2 klubovny, počítačovou učebnu, kuchyňku.

Co vše nabízí školní klub?

Členem školního klubu se stává žák, který odevzdá vyplněnou přihlášku do školního klubu. Do školního klubu se mohou přihlašovat žáci od 3. do 9. třídy a žáci, pro které nezbylo místo ve školní družině (1. a 2. třída). Zájmové kroužky mohou navštěvovat děti přihlášené do školního klubu a děti přihlášené do školní družiny.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz