PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

FLORBALOVÉ TŘÍDY

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s DDM Děčín a florbalovým oddílem 1. FBC DDM Děčín nabízí pro žáky I. stupně projekt florbalových tříd, ve kterých mají děti možnost rozvíjet dovednosti a schopnosti spjaté s tímto kolektivním sportem.

florbal na ZŠ Tyrše Děčín

Florbal je mladý sport, který má raketový vzestup mezi mládeží, přeskočil dokonce i tolik v České republice oblíbený hokej a stal se druhým nejpočetnějším kolektivním sportem v ČR. Florbal je moderní kolektivní sport s rychle se měnícím herním dějem, kde se uplatní techničtí hráči se smyslem pro kombinaci. Florbal je v současnosti nejvyhledávanějším školním sportem.

Škola ve spolupráci s klubem poskytne kvalitní individuální přístup, aby žáci měli možnost co nejlépe projevit svůj talent a schopnosti ke hře. Florbal není jen sportem pro chlapce, velký zájem klub zaznamenává i ze strany dívek.

florbal na ZŠ Tyrše Děčín

Děti mají jedenkrát týdně specializovanou hodinu tělesné výchovy, kde se věnují florbalovým dovednostem pod vedením hlavního šéftrenéra florbalového klubu pana Ing. Tomáše Štěpánka - pracovníka DDM Děčín. Florbalové hodiny jsou vedeny i směrem k rozvoji sportovní pohybové všestrannosti florbalovou formou (žáci a žákyně mají v rámci školního vzdělávacího programu dvě hodiny tělesné výchovy týdně. Jedna z hodin je věnována speciální florbalové přípravě, druhá zůstává samostatnou hodinou tělesné výchovy s výukou dle školního vzdělávacího programu, rozdělení dětí ve třídách zůstává neměnné, rozvrh hodin stejný pro všechny žáky ročníku).

Děti mají možnost své dovednosti dále rozvíjet během florbalových tréninků v rámci školního klubu a v případě velkého zájmu a šikovnosti má dítě ze ZŠ Dr. Miroslava Tyrše blíže do samotného florbalového klubu. Florbalová základna v děčínském klubu pod DDM Děčín je momentálně největší mládežnickou skupinou v Děčíně a čítá přes 150 dětí.

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz