PŘIVEĎTE VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY !

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je nachází v bezprostřední blízkosti školy a je v provozu od 6.00 hod. do 16.30 hodin. V mimoškolní době nabízí žákům bohatou škálu aktivit, například přírodovědné vycházky (orientace v okolí školy, bezpečnost, pozorování změn v přírodě), práce s přírodním materiálem (využití přírodnin při výtvarných a rukodělných činnostech), tvůrčí dílny pod vedením externích pracovníků, různé soutěže (o nejhezčího draka, malování na asfalt) i účast na akcích podle aktuální nabídky (výstavy, besedy, muzejní expozice, atd.).

školní družina školní družina školní družina

Pokud máte zájem se s naší školou blíže seznámit, můžete kdykoli využít pozvání k návštěvě školy. Rádi Vám osobně představíme školu a předáme kompletní informace.

Rozhodnete-li se pro přestup na naši školu, jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši návštěvu.

Webová služba: www.zika-web.cz