^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


čtvrtek, 11 květen 2017 08:03

Zasedání školního parlamentu 04.05.2017

Napsal(a)

Dne 4. 5. se sešel školní parlament v aule školy za účasti žáků druhého stupně a pátých tříd, pana ředitele školy, paní zástupkyně školy, pí uč. Mgr. L. Svobodové a pana učitele Ing. M. Klímy.

Obsah jednání:

pí uč. L. Svobodová informovala o:

-          světovém dnu hygieny rukou (5. 5.). V souvislosti s tím byly do tříd dodány dávkovače s mýdlem

-          na pozemku školy byla zřízena zahrádka s bylinkami (máta, jitrocel, šalvěj apod.), ze kterých se budou moci připravovat zdravé nápoje.

Pan ředitel:

-          zhodnotil kladně turnaj ve stolním tenise (učitelé x žáci školy), zvláště pak aktivní zapojení dětí v doprovodných akcích (taneční skupiny, gymnastika apod.).

Dotazy od dětí:

-          na Akademii v příštím školním roce – potvrzeno, akademie bude!

-          Cyklojízda – s největší pravděpodobností bude po stejné trase jako minulý rok

-          prosba, aby na dívčích toaletách byla umístěna zrcadla.

pátek, 17 březen 2017 10:06

Zasedání školního parlamentu

Napsal(a)

Parlament se konal v aule naší školy dne 15. 3. 2017. Tradičně se zasedání zúčastnili ředitel školy a zástupkyně ředitele.

Informace od vedení školy:

- naše škola získala statut fakultní školy UJEP

- nově zavedený bufet – samoobslužný pult – v jídelně funguje, děti jsou spokojené

- rekonstrukce tříd – probíhá většinou v době neúčasti dětí např. v období prázdnin

- naše škola se přihlásila do projektu EU „Šablony II“. Projekt bude zahájen v září 2017. V rámci projektu budou např. realizovány kroužky pro děti zaměřené na logické hry.

- výzdoba v oknech.

Příspěvky od dětí:

- prosba o umístění vonných mýdel na chlapeckém záchodě do mušlí

Výzva:

- zástupci žáků vyzvali vedení školy a další zaměstnance školy na změření sil ve stolním tenisu. Výzva byla přijata. Turnaj žáci versus zaměstnanci školy se uskuteční v průběhu dubna.

čtvrtek, 02 únor 2017 13:11

Školní parlament 2. 2. 2017

Napsal(a)

Zasedání parlamentu dne 2. 2. 2017

Dnešního zasedání našeho školního parlamentu se zúčastnil pan ředitel a paní zástupkyně ředitele.

 1. Informace ze školy:

  - po prázdninách se opět otevře občerstvení v přízemí

  - opakují se problémy na toaletách, dochází k poškozování vybavení, je potřeba to řešit

  - organizace dopravy před školou – řeší se společně s městskými orgány

  - zájezd do Itálie – realizují se dva zájezdy po sobě, prakticky plno, přesto se mohou žáci dále    

     hlásit.

 2. Informace od dětí z parlamentu:

  - 9. A – má šikmo upevněný diaprojektor

  - „Vrchličák má talent“ – návrh na soutěž ve škole

  - Akademie – bude v příštím školním roce

  - školní klub – osvědčila se pomoc žáků z devátých tříd, zvláště v období zvýšené nemocnosti.

  Na závěr popřál pan ředitel všem žákům hezké prožití nastávajících prázdnin.

Ing. Miroslav Klíma

 

čtvrtek, 22 prosinec 2016 12:11

Zasedání školního parlamentu 21. 12. 2016

Napsal(a)

Zasedání bylo zahájeno přáním všem žákům hezkého prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku.
Program:
1) Zřízení školního poradenského pracoviště.
Pracoviště pracuje na naší škole od začátku školního roku pro děti i rodiče.
a) školní psycholog – paní Mgr. Ingrid Štroblová
b) koordinátor inkluze – paní Mgr. Karin Skálová.
Bližší informace jsou umístěny na webových stránkách naší školy.
2) Školní klub.
Vzhledem k nevhodnému chování a poškozování majetku školy některými dětmi, budou tito žáci buď dočasně či trvale vyloučeni ze školního klubu. O této možnosti budou rodiče žáka včas informováni.
3) Školní jídelna.
Bylo konstatováno, že se kvalita jídel zlepšila k lepšímu. Navíc, od začátku příštího kalendářního roku bude ve školní jídelně umístěn bar, kde budou mít děti k výběru současně ze dvou salátů.
4) V souvislosti s vyhláškou MŠMT dojde i ke změně sortimentu v automatech na jídlo
5) Různé:
- Žádost o výměnu stávajícího dataprojektoru v 9. B
- Je ještě pár míst do Itálie
- Zjištěné závady (např. na WC) mají žáci hned hlásit buď dozorujícímu učiteli anebo svým třídním učitelům.

Ing. Miroslav Klíma

čtvrtek, 06 říjen 2016 10:58

Zasedání školního parlamentu

Napsal(a)

Ve středu 5. října se sešel školní parlament v aule naší školy.Po přivítání dětí pan ředitel poskytl následující informace:

- návštěva školní inspekce proběhne na škole ve dnech 11. až 14. října

- práce kroužků od 1. října

- připravované zájezdy:

   - Itálie (červen 2017)

   - lyžařský výcvik - do tohoto zájezdu se budou moci přihlásit zájemci z druhého stupně naší školy

- organizace odchodů dětí ze školního klubu.

 

V následující diskuzi zazněla prosba žáků o realizaci Akademie, jízdy na kole. Dále žáci žádali o úpravu některých tříd a hovořili o problémechí osobní hygieny po toaletě, zvláště žáků v nižších ročnících.

 

čtvrtek, 14 duben 2016 09:37

Školní parlament 8.4.2016

Napsal(a)

Dne 8. dubna se v aule školy konalo zasedání školního parlamentu, kterého se se zúčastnili vedle vedení školy vybraní žáci druhého stupně a jako pozorovatelé zástupci 5-tých tříd.

V průběhu zasedání se řešili následující informace:

- vzhledem k výskytu žloutenky (dva případy) byla přijata hygienická opatření na základě doporučení příslušné hygienické stanice. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách školy. Naše škola šla nad rámec přijatých pokynů a nakoupila do každé třídy dezinfekční prostředky na ruce pro žáky

- cyklojízda - bude se konat 7. června. Trasa - Děčín - Velké Březno - Děčín

- zájezd do Itálie - letos jsou organizovány dva turnusy. Podle informace pana ředitele jsou volná ještě čtyři místa, takže můžete své děti přihlásit

- velká tělocvična - vzhledem k povrchu podlahy je potřeba, aby žáci měli vhodnou obuv a je zakázáno si do tělocvičny nosit pití!

 

Na závěr zasedání pan ředitel pochválil žáky naší školy za vzornou reprezentaci a to jak ve sportu, tak i v ostatních akcích.

 

čtvrtek, 04 únor 2016 09:07

Školní parlament 3. 2. 2016

Napsal(a)

Dne 3. 2. 2016 se sešel školní parlament v aule školy. Kromě 5. A - žáci této třídy jsou na výjezdu, se sezení zúčastnily všechny ostatní třídy druhého stupně a zástupci 5.B.

Jednání se také zúčastnil pan ředitel školy a paní zástupkyně.

 

Projednávalo se:

- zprovoznění velké tělocvičny od prvního února. Současně bylo upozorněno na nošení do tělocvičny vhodné obuvi a zákazu pití

- sportovní kurz v Itálii - pro velký zájem se uvažuje o dvou turnusech, je možnost se ještě přihlásit

- výzdoba školy - návrh je na vzhledově sjednocenou výzdobu školy s prosbou o možné návrhy i od žáků

- zájezd na hory - vzhledem k počasí bude zrušen

- kamera v přízemí školy byla nainstalována i z důvodu poškozování automatů vházováním jiných předmětů místo mincí

- dopravní situace okolo školy - vedení školy se snaží o úpravu silničního provozu z důvodu kumulace automobilů před zahájením vyučování.

 

V závěru bylo besedováno o potřebě udržování pořádku v šatnách i na toaletách.

úterý, 10 listopad 2015 01:00

Parlament 22.10.2015

Napsal(a)

Dne 22.10. se sešel školní parlament v aule školy. Nejdříve jsem je seznámil s novinkami které se týkající městského parlamentu. Pak si vzal slovo pan ředitel. Děti se dozvěděti o stavu rekonstrukce naší tělocvičny, o zavedení kamerového systému v přízemí naší školy a o zájezdech a dalších akcích pořádaných na škole. V rámci diskuze děti pokládaly otázky, které se týkaly každodenního života ve škole. Nakonec žákyně 6.B přečetly dopis jejich spolužáků, ve kterém upozorňovaly na neexistenci víceúčelové haly, skateparku a lanovky v našem městě a žádost o jejich vybudování. S tímto přáním se ztotožnili ostatní členové našeho parlamentu. Společně jsme se dohodli, že toto přání se přenese na městský parlament.
Nakonec jsme se dohodli, že další setkání budeme dělat pravidelně každý měsíc.

ZačátekPředchozí12DalšíKonec
Strana 1 z 2
Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace