^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Miroslav Klíma

Miroslav Klíma

pátek, 16 listopad 2018 11:33

Návštěva v knihovně

Dne 26.10. měla naše třída 8. B příležitost navštívit městskou knihovnu a vyslechnout si přednášku od sympatické spisovatelky a malířky Michaely Burdové. Dozvěděli jsme se například, jak dlouho trvá napsat knihu a co všechno předchází samotnému vydání knihy. Během přednášky jsme se také dozvěděli pár zajímavostí o osobním životě této spisovatelky. Prozradila nám třeba také, v kolika letech napsala svou první knihu. Tato spisovatelka píše převážně fantasy příběhy, což naši věkovou kategorii velice zaujalo a tudíž na konci přednášky pro nás záludné otázky, na které jsme mohli odpovědět a vyhrát tak cenu od Michaely Burdové nebyly nijak moc těžké. :)  Štěpánka Pavlišová

 

středa, 03 říjen 2018 12:20

Školní parlament

Dne 3.10. 2018 se sešel v aule školy školní parlament.

Členové parlamentu:

6.A - V. Divišová, O. Plechatý

6.B - K. Čičáková, A. Mataj

7.A - A. Procházková, A. Ševčíková

7.B - V. Budianu, L. Staňová

8.A - B. Hurytová, M. Bednář

8.B - B. Tschakertová, R. Nováková

9.A - B. Toncarová, P. Cikán

9.B - H. Kmochová, R. Nedvědová

Pozorovatelé:

5.A - E. Valentová, A. Andrle

5.B - J. Smrž, B. Luňáčková

5.C - L. Tóthová, M. Němec

Host:

ředitel školy Mgr. J. Brouček

Program:

- možnost nákupu svačin v jídelně ( 7.40 - 7.55 a 9.40 - 10.00).  Děti projevili zájem o doplnění sortimentu nápojů a dále zeleninových a ovocných salátů,

- zájezdy - opět bude nabídka zájezdů do zahraničí pro děti, např. do Itálie,

- upozornění na zákaz chození o přestávkách do krčku (spojka mezi školou a velkou tělocvičnou),

- děti upozornili na drobné závady či nedostatky v jednotlivých třídách (např. žaluzie, tabule, projektor),

- na dívčí toaletě v přízemí by chtěla děvčata pověsit zrcadlo,

- akce školy - Vánoční trhy a další - budou upřesněny.

Jako každý rok se naši žáci účastnili olympiády z fyziky.

Soutěž je rozdělena na tři kategorie podle věku  žáků - od sedmé po devátou třídu. Jako škola dlouhodobě dosahujeme výborných výsledků a i nyní můžeme konstatovat, že jsme nejúspěšnější škola v okrese Děčín.

V letošním ročníku jsme obsadili  1. místo (Eliška Seilerová - 8.B), 2. místo (Hanka Nguyen - 7.B) a dvě třetí místa (Irena Kuthanová - 7.B a Vo Cao Tran - 9.B).

Uvedeným žákům blahopřejeme a současně děkujeme dalším, kteří se této náročné olympiády zúčastnili.

 

 

čtvrtek, 30 listopad 2017 12:14

Zasedání školního parlamentu

Dne 29.11.2017 se sešel školní parlament ve složení:

Pozorovatelé:

5.A - V. Duda, V. Divišová

5.B - R. Repešová, E. Švarcová

Členové parlamentu:

6.A - A. Procházková, M. Petříček

6.B - V. Budianu, F. Bureš

7.A - M. Bednář, B. Hurytová

7.B - R. Nováková, B. Tschakertová

8.A - B. Toncarová, K. Matajová

9.A - K. Dvořáková, V. Weis

9.B - S. Bohme, M. Beznoska

Program:

pan ředitel sesznámil žáky s následujícími informacemi:

1) Elektronická peněženka - fungovat bude od začátku roku 2018. Budou z ní realizovány platby na školní akce, rodiče budou o čerpání periodicky informováni.

2) Tyršova stezka - proběhla v září u zámku, účast našich dětí okolo 50%. Hodnoceno velmi kladně.

Otázky dětí:

1) Itálie - dva termíny:  první od 11.05., druhý od 1.06. Odjezd vždy v sobotu, návrat v neděli dopoledne.

2) Mlíčka - pouze klasické, bez příchutí ( příchutě nelze z důvodu obsahu chemických látek).

3) Akademie - bude v průběhu jara v městském divadle. Termín bude upřesněn po jednání s divadlem.

4) Turnaj ve stolním tenisu - děti mají zájem o opakování - o druhý ročník turnaje mezi žáky a zaměstnanci školy.

5) Vánoční trhy - letos nebudou, místo nich každá třída se domluví na setkání rodičů a dětí zvlášť.

 

pátek, 20 říjen 2017 13:38

Zasedání školské rady dne 18.10.2017

Přítomni:

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení následujících materiálů

1.1 Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ Dr. M. Tyrše za šk. rok 2016/17;

1.2. Projednání a schválení ŠVP ;

1.3. Projednání a schválení Inspekční zprávy ČŠI;

Pozn.: z důvodu nepřítomnosti na setkání výše uvedených členů ŠR (omluveni včas), byly výše uvedené materiály odsouhlaseny korespondenčně.

pátek, 15 září 2017 11:21

Projekt osobnost našich dějin

V rámci občanské výuky měli žáci 8.B vytvořit plakát s největšími osobnostmi našich dějin. Plakát obsahuje

životopis, fotografii, dílo, kterým se uvedená osoba zapsala do našich dějin a porovnání s jinou osobou ze zahraničí.

Mezi jejich "oblíbenci" se objevily takové postavy , jako byl Jan Žižka, Tomáš G. Masaryk, a Dr. M. Tyrš.

Výsledek jejich práce je k nahlédnutí v jejich třídě.

čtvrtek, 01 červen 2017 11:34

Olympiáda z fyziky - výsledky

Děkujeme našim žákům za účast na FO.

Zásluhou našich žáků se naše škola dlouhodobě dostala mezi nejlepší základní školy a gymnázia v našem okrese, co se týká výsledků olympiád z fyziky.

Každoročně získáváme ve všech třech kategoriích medailová umístění.

I v tomto roce, zásluhou žáka Jana Slavíka (kategorie E – žáci devátých tříd- třetí místo), Cao Tran Vo (kategorie F – žáci osmých tříd – druhé místo) a Matěje Hollmana (kategorie G – žáci sedmých tříd – třetí místo), jsme opět jedna z nejúspěšnějších škol v našem okrese! Navíc v nejmladší kategorii byli všichni účastníci z naší školy úspěšní řešitelé. A to je moc hezké.

čtvrtek, 11 květen 2017 08:03

Zasedání školního parlamentu 04.05.2017

Dne 4. 5. se sešel školní parlament v aule školy za účasti žáků druhého stupně a pátých tříd, pana ředitele školy, paní zástupkyně školy, pí uč. Mgr. L. Svobodové a pana učitele Ing. M. Klímy.

Obsah jednání:

pí uč. L. Svobodová informovala o:

-          světovém dnu hygieny rukou (5. 5.). V souvislosti s tím byly do tříd dodány dávkovače s mýdlem

-          na pozemku školy byla zřízena zahrádka s bylinkami (máta, jitrocel, šalvěj apod.), ze kterých se budou moci připravovat zdravé nápoje.

Pan ředitel:

-          zhodnotil kladně turnaj ve stolním tenise (učitelé x žáci školy), zvláště pak aktivní zapojení dětí v doprovodných akcích (taneční skupiny, gymnastika apod.).

Dotazy od dětí:

-          na Akademii v příštím školním roce – potvrzeno, akademie bude!

-          Cyklojízda – s největší pravděpodobností bude po stejné trase jako minulý rok

-          prosba, aby na dívčích toaletách byla umístěna zrcadla.

pátek, 17 březen 2017 10:06

Zasedání školního parlamentu

Parlament se konal v aule naší školy dne 15. 3. 2017. Tradičně se zasedání zúčastnili ředitel školy a zástupkyně ředitele.

Informace od vedení školy:

- naše škola získala statut fakultní školy UJEP

- nově zavedený bufet – samoobslužný pult – v jídelně funguje, děti jsou spokojené

- rekonstrukce tříd – probíhá většinou v době neúčasti dětí např. v období prázdnin

- naše škola se přihlásila do projektu EU „Šablony II“. Projekt bude zahájen v září 2017. V rámci projektu budou např. realizovány kroužky pro děti zaměřené na logické hry.

- výzdoba v oknech.

Příspěvky od dětí:

- prosba o umístění vonných mýdel na chlapeckém záchodě do mušlí

Výzva:

- zástupci žáků vyzvali vedení školy a další zaměstnance školy na změření sil ve stolním tenisu. Výzva byla přijata. Turnaj žáci versus zaměstnanci školy se uskuteční v průběhu dubna.

čtvrtek, 09 březen 2017 11:23

Zápis ze Školské rady ZŠ Dr. M. Tyrše

Zápis ze Školské rady konané dne 7. 3. 2017

Přítomni:

Ing. Klíma Miroslav, Mgr. Lenka Divišová, Mgr. Lucie Barillová, Ing. Bc. Jan Bednář

Omluven:

Ing. Bc. Jan Dvořák

Hosté:

Mgr. Jiří Brouček, Mgr. Radka Zatloukalová

Obsah schůzky:

1. Projednání a schválení výsledků inspekční zprávy ČŠI

2. Projednání doplnění ŠVP- vzdělávání žáků se SPU a žáků mimořádně nadaných, zrušení přílohy LMP

3. ZŠ Dr. M. Tyrše se stala Fakultní školou PF UJEP - poděkování paní učitelce Barillové

4. Nové projekty:

a) Výzva č. 02_16_022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ A ZŠ I. alias nové šablony, zpracována žádost

Název projektu: Spolu to dokážeme

Cílová částka: 1 080 357 Kč

Oblasti využití:

- další vzdělávání pedagogických pracovníků

- zájmové kroužky (čtenářské, matematické, logické, deskové hry)

- metoda CLIL ve výuce

- tandemová výuka, vzájemná spolupráce pedagogů

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

b) Inkluze do škol

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vznikla školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

c) Hodina pohybu navíc

ZŠ Dr. M. Tyrše se stala pilotní školou pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“ zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol.

Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. - 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl.

5. Školní jídelna – změny v přípravě jídel směrem ke zdravější výživě, zakoupen zelenino – ovocný pult

- pozitivní ohlasy jak na kvalitu jídel, tak na samoobslužný pult

6. Zájezdy

- školy v přírodě, lyžařské, sportovní kurz Itálie, pobytový zájezd Chorvatsko

 

7. ICT – zakoupení dalších interaktivních zařízení

čtvrtek, 13 říjen 2016 21:50

Schválení dokumentů školskou radou

Na začátku tohoto měsíce odsouhlasila školská rada dva významné dokumenty:

 

1) aktualizovaný ŠVP,  který bude platný v tomto školním roce

2) Výroční zprávu za rok 2015 až 2016.

 

Uvedené dokumenty byly schváleny bez výhrad.

čtvrtek, 06 říjen 2016 10:58

Zasedání školního parlamentu

Ve středu 5. října se sešel školní parlament v aule naší školy.Po přivítání dětí pan ředitel poskytl následující informace:

- návštěva školní inspekce proběhne na škole ve dnech 11. až 14. října

- práce kroužků od 1. října

- připravované zájezdy:

   - Itálie (červen 2017)

   - lyžařský výcvik - do tohoto zájezdu se budou moci přihlásit zájemci z druhého stupně naší školy

- organizace odchodů dětí ze školního klubu.

 

V následující diskuzi zazněla prosba žáků o realizaci Akademie, jízdy na kole. Dále žáci žádali o úpravu některých tříd a hovořili o problémechí osobní hygieny po toaletě, zvláště žáků v nižších ročnících.

 

pátek, 06 květen 2016 10:19

Osmáci v ČOV

 

Dne 4. května jsme se s 8. A, 8. B a pí učitelkou Barillovou vydali na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Boleticích. Čistírny mohou být mnoha typů, naše je tzv. mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Kombinují se zde mechanické, biochemické a chemické procesy. V rámci čistírny jsou i objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek, tzv. kalové a plynové (bioplynové) hospodářství.

Naše „čistička“ má na starosti Děčín a okolí. Vyčistí okolo 150lt odpadních vod za vteřinu. A jaké vody čistí? Čistí odpadní vody komunální a smíšené, tedy z domácností a průmyslové. Čistička odpadních vod funguje jako předčištění vody. Dočištění vody probíhá přirozeném vodním toku.

Přes deštivé počasí naše žáky exkurze zaujala a závěrečný test zvládli na výbornou.

 

čtvrtek, 14 duben 2016 09:37

Školní parlament 8.4.2016

Dne 8. dubna se v aule školy konalo zasedání školního parlamentu, kterého se se zúčastnili vedle vedení školy vybraní žáci druhého stupně a jako pozorovatelé zástupci 5-tých tříd.

V průběhu zasedání se řešili následující informace:

- vzhledem k výskytu žloutenky (dva případy) byla přijata hygienická opatření na základě doporučení příslušné hygienické stanice. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách školy. Naše škola šla nad rámec přijatých pokynů a nakoupila do každé třídy dezinfekční prostředky na ruce pro žáky

- cyklojízda - bude se konat 7. června. Trasa - Děčín - Velké Březno - Děčín

- zájezd do Itálie - letos jsou organizovány dva turnusy. Podle informace pana ředitele jsou volná ještě čtyři místa, takže můžete své děti přihlásit

- velká tělocvična - vzhledem k povrchu podlahy je potřeba, aby žáci měli vhodnou obuv a je zakázáno si do tělocvičny nosit pití!

 

Na závěr zasedání pan ředitel pochválil žáky naší školy za vzornou reprezentaci a to jak ve sportu, tak i v ostatních akcích.

 

Každou středu od tří hodin do čtyř je v malé tělocvičně kroužek stolního tenisu. Do tohoto kroužku chodí chlapci i dívky z pátých tříd a druhého stupně naší školy.

Zásluhou vedení naší školy máme k dispozici dva hrací stoly, pálky i míčky. Rádi uvítáme další zájemce, kteří mají zájem o tuto pohybovou aktivitu. Přijď si s námi zahrát!

čtvrtek, 04 únor 2016 09:07

Školní parlament 3. 2. 2016

Dne 3. 2. 2016 se sešel školní parlament v aule školy. Kromě 5. A - žáci této třídy jsou na výjezdu, se sezení zúčastnily všechny ostatní třídy druhého stupně a zástupci 5.B.

Jednání se také zúčastnil pan ředitel školy a paní zástupkyně.

 

Projednávalo se:

- zprovoznění velké tělocvičny od prvního února. Současně bylo upozorněno na nošení do tělocvičny vhodné obuvi a zákazu pití

- sportovní kurz v Itálii - pro velký zájem se uvažuje o dvou turnusech, je možnost se ještě přihlásit

- výzdoba školy - návrh je na vzhledově sjednocenou výzdobu školy s prosbou o možné návrhy i od žáků

- zájezd na hory - vzhledem k počasí bude zrušen

- kamera v přízemí školy byla nainstalována i z důvodu poškozování automatů vházováním jiných předmětů místo mincí

- dopravní situace okolo školy - vedení školy se snaží o úpravu silničního provozu z důvodu kumulace automobilů před zahájením vyučování.

 

V závěru bylo besedováno o potřebě udržování pořádku v šatnách i na toaletách.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace