^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


úterý, 08 listopad 2016 14:22

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Napsal(a)

Letos do naší přípravné třídy chodí 11 dětí. Už jsme se stačili seznámit a zjistit, co bude potřeba zlepšit a zdokonalit, ještě než půjdeme do 1. třídy. Velké problémy nám dělá správná výslovnost a tak jsem se zaměřila na logopedickou prevenci, kterou provádím každý den po vyučování individuálně. Je nutné se správné výslovnosti věnovat nyní intezivně, protože pokud jde dítě do první třídy a neumí správně vyslovovat, mívá častěji problémy se čtením a následně s psaním. Každý den proto začínáme den s logoped. chvilkou, kdy se snažíme rozdýchat a rozhýbat mluvidla. Správně nahlas vyslovujeme říkanky, zaměřené na určitou hlásku a zpíváme. Děti zpívají velmi rády a proto se mnohdy odstraní stud a aniž by si uvědomovaly, tak hravou formou správně vyslovují. Často se doprovázíme na hud. nástroje a děti si tak rozvíjejí fonematický sluch. Děti se už naučily spoustu nových písniček a tanečků.

pátek, 09 září 2016 10:04

Projekt Inkluze do škol

Napsal(a)

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu INKLUZE DO ŠKOL Projekt je zaměřen na podporu škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oficiální stránky projektu: http://www.inkluzedecin.cz/

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.   Podpora školních pracovišť – vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze, vznik školního poradenského pracoviště (ŠPP), tzv. inkluzivního týmu, na každé škole. Inkluzivní tým se bude skládat z pozic školní psycholog, koordinátor inkluze, metodik prevence a výchovný poradce.

2.   Podpora prostřednictvím školních asistentů – navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých školách. Tito asistenti budou primárně určeni pro podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku vzdělávání dítěte. V rámci projektu budou na každou školu přijati dva školní asistenti.

3.  Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – po dobu dvou let budou probíhat školení pedagogických pracovníků. Tato školení povede organizace Člověk v tísni, která má se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání bohaté zkušenosti.

4.   Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy – tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní týmy a metodické vedení odborného garanta a metodika experta.

5.   Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení – odborné provázení budou po dobu tří let zajišťovat dva metodici (odborný garant a metodik expert). V rámci této aktivity budou také podporovány nové tematické platformy či setkávání vedoucích pracovníků, aby docházelo ke sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

V rámci projektu bylo vytvořeno školní poradenské pracoviště:

Koordinátor aktivit na škole – Mgr. Jiří Brouček

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Plechatá

Metodik primární prevence – Mgr. Lucie Provazníková Marková

Koordinátor inkluze – Mgr. Pavel Řezníček

Školní psycholog - Mgr. Ingrid Štroblová (do 31. 8. 2018)

 

pátek, 03 červen 2016 12:45

Putování s oslíkem po děčínské ZOO

Napsal(a)

Ve čtvrtek 19. 5. jsme s naší třídou navštívili děčínskou ZOO. Nebyla to však tradiční prohlídka ZOO, ale u vchodu na nás čekal pan průvodce Tomáš s oslíkem Samem. Všichni jsme si mohli oslíka pohladit a vyrazili vstříc novému dobrodružství. Prohlídka ZOO byla zajímavá v tom, ženám pan průvodce nám řekl zajímavosti o různých zvířatech, měl pro nás připravené hádanky a soutěž. Mohli jsme si sami vyzkoušet, jaké to je, krmit malé i velké kozy. Vůbec jsme se nebáli a bylo to moc zajímavé. Nakonec jsme dostali omalovánky se zvířátky, s kterými můžeme pracovat ve škole a plnit další úkoly. Na závěr výpravy jsme si snědli svačinu a vypravili jsme se přes Pastýřskou stěnu pěšky zpět do školy. Výlet se nám moc líbil a jsme rádi, že víme o něco víc o naší děčínské ZOO. V následujícím týdnu jsme si pak s paní učitelkou povídali, co se nám v ZOO nejvíce líbilo a nejhezčí zvířátko jsme si namalovali voskovými pastely a vodovými barvami. Vyzdobili jsme si nástěnku v naší šatně, aby také rodiče viděli, jak umíme krásně malovat. 

pátek, 03 červen 2016 12:27

Sférické kino

Napsal(a)

Do naší školy přijelo netradiční kino. Byla to nafouklá velká kopule, ve které jsme si lehli a čekali, co se bude dít. Pán nám vysvětlil, jak pracuje lidské tělo. Poté nám pustil pohádkový příběh chlapce, který onemocněl, jen díky tomu, že si před jídlem neumyl ruce. Bacily napadly jeho imunitní systém a chlapeček začal být nemocný. Po skončení filmu nám pak paní učitelka vysvětlila, jak moc je důležité si mýt dobře ruce, hlavně po toaletě a před jídlem. Slíbili jsme jí, že se polepšíme a budeme si mýt ruce důkladněji.

 

pátek, 03 červen 2016 12:17

Jarní tvoření - DUBEN

Napsal(a)

Učíme se poznávat a pojmenovávat jarní kytičky. Paní učitelka pro nás připravila soutěž „ Kytičkový Všeználek „. Ti co si zapamatovali nejvíce kytiček, dostali diplom a odměnu. Sladkou odměnu jsme si nakonec zasloužili všichni, protože jsme se moc snažili. Na závěr kytičkového týdne jsme si vyrobili krásné narcisky, které vypadaly jak živé a z nástěnky v šatně nemohli někteří rodiče spustit oči.  

 

pátek, 03 červen 2016 10:21

Přišlo jaro

Napsal(a)

Konečně jsme se dočkali prvních paprsků, na které jsme se moc těšili. Povídali jsme si o JARU, jaké změny v přírodě nás čekají. Práce na zahrádce, na poli a s tím spojený interaktivní program na PC Březen. Vyráběli jsme sněženky, zajíčky, malovali kraslice, protože březen je nejen jarní měsíc, ale letos i měsícem velikonočním.  

 

čtvrtek, 18 únor 2016 12:16

Masopust

Napsal(a)

Co je to masopust?  Proč se slaví?  Jaké jsou tradice a zvyky na vesnici, proč chodíme v únoru na karneval, či maškarní bál? Na všechny tyto otázky nám paní učitelka odpovídala, při výrobě klauna.  Každý z nás si vyrobil velkého klauna z papíru. Využili svou bujnou fantazii a barevně se vyřádit. Nakonec jsme klauny rozvěsili do herny a těšili se z toho, jak jsou veselí a ani my už se na sebe nebudeme tak často mračit, protože s úsměvem jde všechno líp.

S příchodem zimy se učíme také zimní písničky a tanečky. Mezi naše oblíbené patří píseň DVA MRAZÍCI. Je to veselá píseň, ke které patří i taneček ve dvojicích. A aby se nám v naší herně hezky tancovalo, tak jsme si naše dva mrazíky vyrobili. Paní učitelka nás rozdělila do dvou pracovních skupin. Práce při výrobě Mrazíka byla jiná, protože jsme se museli mezi sebou domlouvat a pomáhat si při společné spolupráci. Nakonec se nám dílo povedlo a vyzdobili jsme si tak společně hernu zimní tematikou, i když venku to na zimní počasí nevypadá.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace