^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


středa, 04 únor 2015 01:00

Návštěva Eurocentra v Ústí nad Labem

Napsal(a)

V úterý, 3. února, se naši nejstarší žáci vydali do sousedního města, aby navštívili Eurocentrum, které sídlí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Eurocentrum je informačním místem pro dotazy občanů týkajících se Evropské unie. Poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Žáci 9. ročníku zhlédli prezentaci a vyslechli výklad o kořenech evropské integrace, stali se svědky počátků myšlenek o sjednocení Evropy, dokázali si pomocí dvou krátkých filmů představit, jak trnitá cesta vedla k uspořádání nynějšího stavu našeho kontinentu a byli taktéž odměněni za své znalosti v historii, geografii a všeobecném společenském přehledu.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Hájkové, která nás celou přednáškou provázela a samozřejmě žákům IX. B, kteří splnili veškeré úkoly a ještě si odnesli celou řadu užitečných informací.

středa, 04 únor 2015 01:00

We substitute our English teacher :-)

Napsal(a)

Last week we decided to "replace" our English teacher and tried to teach instead of her. We chose the topics including sport, computers, travelling, pets, food and music. We really started to enjoy the place in front of the blackboard :-) We presented our things preparing the crosswords, quizzes, songs and also many questions connected with our topics.

It wasn´t very easy, but we managed it without difficulty...and our English teacher was satisfied :-)

(Minulý týden jsme se rozhodli "vystřídat/nahradit" naši paní učitelku angličtiny a vyzkoušeli jsme si učit místo ní. Vybrali jsme si témata zahrnující sport, počítače, cestování, domácí mazlíčci, strava a hudba. Skutečně jsme si místo před tabulí užívali :-) Prezentovali jsme naše témata s přípravou křížovek, kvízů, písniček a také mnoha otázek spojenými právě s našimi tématy. Nebylo to snadné, ale zvládli jsme to bez velkých obtíží...a naše paní učitelka angličtiny byla spokojená :-))

Ve středu 21. ledna pořádala VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Den techniky, s podtitulem "Ten dělá to a ten zas tohle…". Jedná se o soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Pro deváťáky z děčínských i mimoděčínských škol byl připraven svižný a zajímavý program, který byl určen dvoučlenným družstvům, během něhož žáci poznávali všeobecné i odborné předměty a mohli si vyzkoušet své vědomosti, komunikační schopnosti, znalosti stavebních materiálů, manuální zručnost, ale také fyzickou zdatnost.

Stříbrnou příčku obsadily Lucka Kurusová a Barča Šmerdová a bronz právem patří Terce Kopejskové a Járovi Lukáčovi z IX. B. Všem čtyřem patří velké poděkování a uznání za všestranné schopnosti a dovednosti.

pátek, 16 leden 2015 01:00

Jsme Zelená škola!

Napsal(a)

Jsme Zelená škola!!!

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožnila žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Přímo na škole je umístěn sběrný box, do kterého můžete přinášet elektroodpad denně.

úterý, 16 prosinec 2014 01:00

Písně času vánočního 2014

Napsal(a)

V úterý 16. 12. 2014 se celá naše škola hudebně naladila na příchozí svátky, když se mohla zaposlouchat do netradičního koncertu vánočních písní. Tentokráte nás navštívilo duo z Prahy, které tvořili Pavla Švestková, mezzosopranistka věnující se výhradně koncertní činnosti, v rámci níž vystupuje na čekých i zahraničních festivalech, a Luboš Malý, český kytarista a loutnista, pedagog a producent vážné hudby. Společně nám představili nejen koledy klasické, které jsme si mohli společně zazpívat, ale také skladby renesanční a barokní, které se provozovaly na šlechtických dvorech i v sídlech kulturních mecenášů. Zpívané písně byly instrumentálně prokládány loutnou nebo kytarou, nechybělo též povídání o Vánocích a vánočních zvycích.

I když nám počasí příliš nepřeje a vypadá to spíše na příliv jara, přesto jsme se dnes mohli příblížit jednomu z nejkrásnějších svátků v roce.

Ráda bych touto cestou všem poděkovala a popřála kouzelné, poklidné nadcházející dny, jež bychom měli strávit především pospolu, spokojeni a s dobrou náladou.

pondělí, 15 prosinec 2014 01:00

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Napsal(a)

V pondělí 8. 12. 2014 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 10 žáků z osmých a devátých ročníků. Do okresního kola postupují žákyně Šárka Petrovická (30 b) a Nikola Bojčevová (27 b) z 9. B. Vítězkám blahopřejeme a těšíme se na jejich reprezentaci 5. 2. 2014 v okresním kole.

sobota, 06 prosinec 2014 01:00

Mikuláš i letos naděloval

Napsal(a)

Letošní první prosincový pátek nás opět navštívil Mikuláš, aby hodné děti podaroval a ty zlobivé lehce za zády s čerty postrašil. Tentokrát naše výprava z nebe i pekla zamířila mezi dětičky do školek v Liliové a Tylově ulici. Většina z nich byla celý rok hodná a ti zlobivci s menším děsem v očích slíbila vše, co jen mohla a byla schopna ze sebe vydat smiley Třídy berušek, žabiček, sluníček a dalších našemu hodnému Mikuláši zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a ti nejodvážnější si i čerty pohladili, za což si všichni vysloužili balíčky s ovocem a sladkostmi.
A protože byli Mikuláš i se svou družinou opět moc hodní a všechny děti podarovali, dočkali se i oni sladké odměny.
Poděkování patří především všem úžasným "deváťákům", dětem ve školkách, že vše bez velkého brekotu zvládly a samozřejmě paním učitelkám v obou školkách.

neděle, 30 listopad 2014 01:00

Školní kolo olympiády z dějepisu

Napsal(a)

V pondělí 24. 11. 2014 proběhlo školní kolo olympiády v dějepise. Zúčastnilo se 10 žáků z osmých a devátých ročníků. Absolutní vítězkou se stala Lucie Kurusová z 9. B, která nás bude reprezentovat 20. ledna 2015 v okresním kole. Lucce blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Lucie Plechatá

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace