^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


pátek, 09 září 2016 10:04

Projekt Inkluze do škol

Napsal(a)

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu INKLUZE DO ŠKOL Projekt je zaměřen na podporu škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oficiální stránky projektu: http://www.inkluzedecin.cz/

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.   Podpora školních pracovišť – vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze, vznik školního poradenského pracoviště (ŠPP), tzv. inkluzivního týmu, na každé škole. Inkluzivní tým se bude skládat z pozic školní psycholog, koordinátor inkluze, metodik prevence a výchovný poradce.

2.   Podpora prostřednictvím školních asistentů – navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých školách. Tito asistenti budou primárně určeni pro podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku vzdělávání dítěte. V rámci projektu budou na každou školu přijati dva školní asistenti.

3.  Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – po dobu dvou let budou probíhat školení pedagogických pracovníků. Tato školení povede organizace Člověk v tísni, která má se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání bohaté zkušenosti.

4.   Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy – tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní týmy a metodické vedení odborného garanta a metodika experta.

5.   Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení – odborné provázení budou po dobu tří let zajišťovat dva metodici (odborný garant a metodik expert). V rámci této aktivity budou také podporovány nové tematické platformy či setkávání vedoucích pracovníků, aby docházelo ke sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

V rámci projektu bylo vytvořeno školní poradenské pracoviště:

Koordinátor aktivit na škole – Mgr. Jiří Brouček

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Plechatá

Metodik primární prevence – Mgr. Lucie Provazníková Marková

Koordinátor inkluze – Mgr. Pavel Řezníček

Školní psycholog - Mgr. Ingrid Štroblová (do 31. 8. 2018)

 

čtvrtek, 02 červen 2016 16:39

NA KOLECH JE VŠUDE KRÁSNĚ !

Napsal(a)

V předposledním květnovém týdnu se naši žáci 5.A a  6.B zúčastnili cyklistické školy v přírodě na Máchově jezeře v Doksech. Ač to s počasím vypadalo všelijak, celý týden se nesl ve znamení her, soutěží, naprosté volnosti,  radosti, úsměvů, diskoték, prvních lásek a jejich zklamání a hlavně - cyklistických výletů. Z kraje týdne bylo vážně chladno a první noc si děti drobátko vyzkoušely, jak to zvládnou, když se jim nechce zimou z postele. Ale další dny a noci již všichni měli na chatkách  teplo. Několik fotek jen dokazuje, jak krásně je u nás doma a co všechno se může s dětmi zažít. Nebyl žádný úraz, žádná nemoc, žádný větší problém - děti fungovaly   a za to jim patří díky.
Velké díky patří i všem dospělákům, kteří se o ně starali. LD

 

pondělí, 16 květen 2016 08:32

Olympiáda základních škol

Napsal(a)

V pondělí 9. 5. se naši žáci zúčastnili Olympiády základních škol, která se konala v areálu aquaparku v Děčíně. Soutěžili žáci od čtvrtých do devátých tříd a to v plavání, fotbalu, streetbalu a beachvolejbalu. Ve všech disciplínách se naši žáci velmi snažili a díky tomu se naše škola umístila na krásném 2. místě. Z Výsledků týmů i jednotlivců můžeme vyzdvihnout tým chlapců 4. a 5. třídy, kteří svůj turnaj vyhráli. Dále týmy beachvolejbalu, které se umístily na 2. a 3. místě. Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

pátek, 29 duben 2016 08:16

Land art s 6. B

Napsal(a)

Krásné počasí a výtvarná výchova v odpoledních hodinách? Byl by hřích neseznámit naše šesťáky s Landartem. Tento umělecký směr se začal objevovat v 60. letech v USA jako reakce na konzumní přístup k umění. Přesvědčení, že umělecká díla nepatří jen do galerií a výtvarná výchova jen do lavic škol, nás zavedlo do lesoparku pod Kvádrberk a inspirovalo k přírodní tvorbě. Úkolem žáků bylo pracovat s figurou lidského těla, vlastním stínem a přírodním materiálem, který je součástí přirozeného okolí Kvádrberku. Při své tvorbě respektovali živé i neživé složky přírody a pracovali pouze s ležícími či již utrhnutými rostlinami.

pátek, 15 duben 2016 12:22

Bodypainting a mimikry v 6. B

Napsal(a)

Co je to bodypainting, jaké může mít podoby a jak se tvoří? Nejen to si vyzkoušeli žáci 6.B ve výtvarné výchově. Úkolem žáků bylo namalovat originální podklad a pak do něj po vzoru chameleona zamaskovat i svou ruku. Co myslíte, povedlo se jim napodobit tuto unikátní vlastnost některých živočichů?

pátek, 25 březen 2016 08:17

6. A v Praze za kulturou i za sportem

Napsal(a)

            V úterý 22. 3. 2016 se třída 6. A vydala na školní výlet do našeho hlavního města. 
Někteří z nich dokonce ještě ani v Praze nebyli, tak jsme byli všichni rádi, že se po dlouhé době opět někam podíváme.

Exkurzi jsme pojali jak edukativně, tak také sportovně a zahájili jí návštěvou nedávno otevřené Freestyle arény Kolbenka. Zde si žáci pod vedením instruktorů zaskákali na trampolínách, padali do jámy s molitanem a pokoušeli se o zdolání vysoké stěny. Někteří z nich dokonce předváděli složitější akrobatické kousky.  Rozhodně se děti během hodiny a půl, po kterou jsme měli halu k dispozici, nenudily.

Řádně vyskákaní a plní dojmů jsme se metrem přesunuli na Náměstí republiky. Při výuce v občanské výchově jsme se již Prahou zabývali a učili jsme se o jejích významných historických památkách. Proto jsme se rozhodli podívat se do historického centra, abychom památky, o kterých se učíme, viděli na živo. U každé z nich jsme udělali krátkou přestávku na přednesení referátů.  Jako první jsme obdivovali Obecní dům a Prašnou bránu. Dále jsme absolvovali část Královské cesty, která vede Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí a ke Karlovu mostu. Exkurzi jsme ukončili zhlédnutím Betlémské kaple.  Unavení, ale spokojení jsme se vrátili po páté hodině odpolední do Děčína.

pondělí, 21 březen 2016 13:58

Okresní finále basketbalu

Napsal(a)

Dne 15.3. se v naší tělocvičně konalo okresní finále v basketbalu žáků 8. a 9. ročníků. Náš tým ve složení Šimon Brňák, Jakub Sanktus, Pavel Srňánek, František Horáček, Michal Derevlanyj, Stanislav Kočka,Adam Zontág, David Vodička obsadil 6. místo.

O 3 dny později v pátek 18.3. čekal stejný turnaj také na žáky 7. a 6. ročníků. Mladší žáci hráli ve složení Dan Bojčev, Dan Dej, Marek Sochor, Filip Tran, Matěj Frček, Petr Lehký, Vladislav Vrátil a jejich tým obsadil také 6. místo. Za reprezentaci děkujeme.

čtvrtek, 05 únor 2015 01:00

Akademie 2014

Napsal(a)

Po tříleté pauze pořádala naše škola opět Školní akademii. Tentokrát byly spojovacím článkem Vánoce. Ve čtvrtek 11. prosince se v divadle uskutečnila nejen generální zkouška, ale i odpolední a večerní představení.

Zájem byl obrovský, nálada vánočně skvělá a výkony všech bezchybné. Děti pod vedením paní učitelek a pánů učitelů zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje, cvičily, dramatizovaly. Ale hlavně jsme si to všichni krásně užívali. A to od těch nejmenších z přípravky, až po deváté ročníky, pro které to byla jakási forma loučení se s naší školou. Poděkování patří všem, kteří se na Školní akademii podíleli, ale také rodičům našich žáků, kteří přišli ve velkém množství na obě představení své děti i naši školu podpořit.

Takže zase za tři roky!

pátek, 30 leden 2015 01:00

Vysvědčení nám přinesl klokan 2015

Napsal(a)

Podle tradice v Čechách nosí děti čáp, někdy taky vrána, ale na naší škole letos přinesl dětem vysvědčení klokan. Nepřiskákal z Austrálie ani ze zoologické zahrady, přivezl ho pan ředitel. Jeho nadšení pro jeden nejmenovaný pražský fotbalový klub ho přivedlo na nápad, jak dětem (hlavně těm na prvním stupni) zpestřit slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení. Do tříd tak přicházel s vysvědčením kromě pana ředitele velký plyšový klokan. Že se dětem líbil, dokazovaly rozzářené dětské oči. Na památku se pak s klokanem mohly samozřejmě vyfotit. Vzpomínkou na tento den jim bude výpis vysvědčení s obrázkem klokana.

úterý, 16 prosinec 2014 01:00

Písně času vánočního 2014

Napsal(a)

V úterý 16. 12. 2014 se celá naše škola hudebně naladila na příchozí svátky, když se mohla zaposlouchat do netradičního koncertu vánočních písní. Tentokráte nás navštívilo duo z Prahy, které tvořili Pavla Švestková, mezzosopranistka věnující se výhradně koncertní činnosti, v rámci níž vystupuje na čekých i zahraničních festivalech, a Luboš Malý, český kytarista a loutnista, pedagog a producent vážné hudby. Společně nám představili nejen koledy klasické, které jsme si mohli společně zazpívat, ale také skladby renesanční a barokní, které se provozovaly na šlechtických dvorech i v sídlech kulturních mecenášů. Zpívané písně byly instrumentálně prokládány loutnou nebo kytarou, nechybělo též povídání o Vánocích a vánočních zvycích.

I když nám počasí příliš nepřeje a vypadá to spíše na příliv jara, přesto jsme se dnes mohli příblížit jednomu z nejkrásnějších svátků v roce.

Ráda bych touto cestou všem poděkovala a popřála kouzelné, poklidné nadcházející dny, jež bychom měli strávit především pospolu, spokojeni a s dobrou náladou.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace