^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


středa, 14 září 2016 09:37

Nabídka zájmových kroužků 2016 - 2017

Napsal(a)
pátek, 09 září 2016 10:04

Projekt Inkluze do škol

Napsal(a)

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu INKLUZE DO ŠKOL Projekt je zaměřen na podporu škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oficiální stránky projektu: http://www.inkluzedecin.cz/

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.   Podpora školních pracovišť – vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze, vznik školního poradenského pracoviště (ŠPP), tzv. inkluzivního týmu, na každé škole. Inkluzivní tým se bude skládat z pozic školní psycholog, koordinátor inkluze, metodik prevence a výchovný poradce.

2.   Podpora prostřednictvím školních asistentů – navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých školách. Tito asistenti budou primárně určeni pro podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku vzdělávání dítěte. V rámci projektu budou na každou školu přijati dva školní asistenti.

3.  Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – po dobu dvou let budou probíhat školení pedagogických pracovníků. Tato školení povede organizace Člověk v tísni, která má se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání bohaté zkušenosti.

4.   Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy – tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní týmy a metodické vedení odborného garanta a metodika experta.

5.   Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení – odborné provázení budou po dobu tří let zajišťovat dva metodici (odborný garant a metodik expert). V rámci této aktivity budou také podporovány nové tematické platformy či setkávání vedoucích pracovníků, aby docházelo ke sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

V rámci projektu bylo vytvořeno školní poradenské pracoviště:

Koordinátor aktivit na škole – Mgr. Jiří Brouček

Školní psycholog – Mgr. Ingrid Štroblová

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Plechatá

Metodik primární prevence – Mgr. Lucie Provazníková Marková

Koordinátor inkluze – Mgr. Karin Skálová

Školního psychologa jsme do naší školy získali na dva roky. Tuto funkci bude vykonávat velmi zkušená paní psycholožka Mgr. Ingrid Štroblová. Rodičům našich žáků nabízíme využití jejich služeb v případě potřeby řešení školních problémů jejich dětí v rámci individuální konzultace i v odpoledních hodinách. Konzultaci lze domluvit na telefonním čísle 602646137.

středa, 07 září 2016 08:36

Novinka: školní psycholog

Napsal(a)

 

Naše škola se zapojila do projektu zaměřeného na inkluzi žáků a získala na dva roky školní psycholožku.

Tuto funkci bude vykonávat velmi zkušená paní psycholožka Mgr. Ingrid Štroblová.

Rodičům našich žáků nabízíme využití jejich služeb v případě potřeby řešení školních problémů jejich dětí v rámci individuální konzultace i v odpoledních hodinách. Konzultaci lze domluvit na telefonním čísle 602646137.

 

 

pondělí, 13 červen 2016 08:44

BRANNÝ DEN V MUZEU CIVILNÍ OBRANY

Napsal(a)

Ve čtvrtek 9. června se žáci naší školy zúčastnili branného dne, který byl veden v duchu zásad správného chování v případě ohrožení vlastního života nebo napadení našeho státu. Děti 3.-5. tříd  si na vlastní  kůži vyzkoušely: práci s raněným a poskytnutí první pomoci, zacházení se zbraněmi a seznámení se se střelbou, práci s buzolou, s mapou a poznáváním topografických značek, život v podzemním krytu a možnost přežití, hod granátem na cíl - zasažení cíle, práci s plynovou maskou, její nasazení a pohyb v terénu.

Ač celé toto klání trvalo 5 hodin, dětem se dnešní dopoledne moc líbilo a musíme uznat, že jim to přineslo i hodně do života. Děkujeme skupině nadšenců a záchranářů, že tyto věci dětem stále osvěžují a připomínají. Uznejte sami, jak si to děti užívají. LD

pondělí, 06 červen 2016 15:03

Nedělní výstup na Milešovku

Napsal(a)

V neděli 5.června se naše třída 5.A rozjela do ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ zdolat nejvyšší horu Milešovku. Počasí nám přálo, výhled byl nezapomenutelný a všude kolem  milí lidé. Výstup  byl sice náročný, ale všichni jsme to zvládli. Odměnou nám pak byla krásná a útulná hospůdka a velmi zajímavá přednáška nejen o předpovídání počasí, ale i o zdejší malebné krajině. LD

pondělí, 16 květen 2016 08:32

Olympiáda základních škol

Napsal(a)

V pondělí 9. 5. se naši žáci zúčastnili Olympiády základních škol, která se konala v areálu aquaparku v Děčíně. Soutěžili žáci od čtvrtých do devátých tříd a to v plavání, fotbalu, streetbalu a beachvolejbalu. Ve všech disciplínách se naši žáci velmi snažili a díky tomu se naše škola umístila na krásném 2. místě. Z Výsledků týmů i jednotlivců můžeme vyzdvihnout tým chlapců 4. a 5. třídy, kteří svůj turnaj vyhráli. Dále týmy beachvolejbalu, které se umístily na 2. a 3. místě. Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

úterý, 03 květen 2016 10:20

Úkol ICT

Napsal(a)
neděle, 01 květen 2016 14:15

Krajské kolo ve vybíjené - gratulujeme!

Napsal(a)

Ve čtvrtek 28. dubna se naše dívky z 5.A a 5.B zúčastnily krajského finále ve vybíjené, které se tentokrát konalo v Chomutově. Ve velmi silné konkurenci 8 nejlepších družstev kraje se naše děvčata umístila na velmi pěkném a těžce vybojovaném 4. místě. Holky hrály jak nejlépe uměly a vložily do turnaje nejen veškerou sílu a energii, ale i srdíčko a nekonec i pár slz. Všechna děvčata si zaslouží obdiv a velikou pochvalu. Holky - byly jste super - gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
 
Děvčata hrála ve složení:
Nikča Rusnáková, Barča Zelená,  Ája Schmidtová, Anička Vokůrková, Anuška Kuglerová, Zuzka Čermáková, Eliška Grosová, Klárka Slavíková, Barča Hurytová, Anežka Skálová, Rózka Nováková a  Barča Tchakertová.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace