^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


pátek, 28 říjen 2016 13:52

Snídaně v 5.A

Napsal(a)

Ve středu 19.10. se 5.A rozhodla nastartovat den ve víru dobré nálady a výborné snídaně. Žáci s paní učitelkou i paní asistentkou se sešli již 7 hodin ráno a díky obětavým paním kuchařkám, maminkám i šikovným dětem jsme se mohli dosyta nasnídat, dát si teplý čajík a užít si pohodové ráno. Posuďte sami, jen při pohledu na ty dobroty se sbíhají sliny!

neděle, 09 říjen 2016 19:40

5.B ve světoznámých lázních

Napsal(a)

Jeden měsíc nového školního roku uplynul a 5. B potřebuje "relax". Kde jinde nabrat nové síly než v lázních, a tak hurá do Karlových Varů. Cesta vlakem vedla nejdříve do porcelánky Thun, kde jsme si vyzkoušeli zdobení hrníčků. To nás moc bavilo, ale přeci jen jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nejznámějším lázeňském městě. KARLOVY VARY – tam jsme si to opravdu užili. Jako první nás čekal nákup lázeňských pohárků, aby nám nic nebránilo procházet se po kolonádě a ochutnávat prameny – některé se daly pít, některé nic moc, ale chuť nám spravily ještě teplé lázeňské oplatky. Mňam! Naší pozornosti neunikl ani luxusní Gradhotel Pupp a hotel Thermal, kde se koná filmový festival. Vyfotili jsme se před pískovou sochou Karla IV. a samozřejmě před nejznámějším pramenem Vřídlem. Lanovou dráhou Diana „zubatkou“ jsme vyjeli na rozhlednu Diana a po zdolání 150 schodů jsme si prohlédli Karlovy Vary z výšky. Pak ještě Motýlí dům Diana, pár zhoupnutí a sklouznutí na dětském hřišti a cesta domů. A co říct na závěr? Bezva výlet!

středa, 14 září 2016 09:37

Nabídka zájmových kroužků 2016 - 2017

Napsal(a)
pátek, 09 září 2016 10:04

Projekt Inkluze do škol

Napsal(a)

Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu INKLUZE DO ŠKOL Projekt je zaměřen na podporu škol v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215
je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oficiální stránky projektu: http://www.inkluzedecin.cz/

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést inkluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze, výchovného poradce a metodika prevence.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

1.   Podpora školních pracovišť – vznik pozic školní psycholog a koordinátor inkluze, vznik školního poradenského pracoviště (ŠPP), tzv. inkluzivního týmu, na každé škole. Inkluzivní tým se bude skládat z pozic školní psycholog, koordinátor inkluze, metodik prevence a výchovný poradce.

2.   Podpora prostřednictvím školních asistentů – navýšení počtu školních asistentů na jednotlivých školách. Tito asistenti budou primárně určeni pro podporu prvních a druhých tříd, aby proinkluzivní změna vzdělávání byla započata hned na začátku vzdělávání dítěte. V rámci projektu budou na každou školu přijati dva školní asistenti.

3.  Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – po dobu dvou let budou probíhat školení pedagogických pracovníků. Tato školení povede organizace Člověk v tísni, která má se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání bohaté zkušenosti.

4.   Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy – tuto podporu zajistí nově vzniklá školní poradenská pracoviště na jednotlivých školách, tzv. inkluzivní týmy a metodické vedení odborného garanta a metodika experta.

5.   Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení – odborné provázení budou po dobu tří let zajišťovat dva metodici (odborný garant a metodik expert). V rámci této aktivity budou také podporovány nové tematické platformy či setkávání vedoucích pracovníků, aby docházelo ke sdílení zkušeností a předávání dobré praxe.

V rámci projektu bylo vytvořeno školní poradenské pracoviště:

Koordinátor aktivit na škole – Mgr. Jiří Brouček

Školní psycholog – Mgr. Ingrid Štroblová

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Plechatá

Metodik primární prevence – Mgr. Lucie Provazníková Marková

Koordinátor inkluze – Mgr. Karin Skálová

Školního psychologa jsme do naší školy získali na dva roky. Tuto funkci bude vykonávat velmi zkušená paní psycholožka Mgr. Ingrid Štroblová. Rodičům našich žáků nabízíme využití jejich služeb v případě potřeby řešení školních problémů jejich dětí v rámci individuální konzultace i v odpoledních hodinách. Konzultaci lze domluvit na telefonním čísle 602646137.

středa, 07 září 2016 08:36

Novinka: školní psycholog

Napsal(a)

 

Naše škola se zapojila do projektu zaměřeného na inkluzi žáků a získala na dva roky školní psycholožku.

Tuto funkci bude vykonávat velmi zkušená paní psycholožka Mgr. Ingrid Štroblová.

Rodičům našich žáků nabízíme využití jejich služeb v případě potřeby řešení školních problémů jejich dětí v rámci individuální konzultace i v odpoledních hodinách. Konzultaci lze domluvit na telefonním čísle 602646137.

 

 

středa, 29 červen 2016 02:00

Rozloučení se 4. A

Napsal(a)

Společným piknikem a dopolednem plným her se se školním rokem rozloučili žáci 4.A. Navzdory aprílovému počasí jsme se s žáky vydali na Mariánskou louku. První zastávkou byla zmrzlinová pauza a v cíli cesty nás čekaly dobroty, které nám maminky ochotně napekly. S plnými bříšky jsme si povídali, hráli míčové hry a vyzkoušeli si strategickou hru s tématikou středověku. Na závěr nechyběl ani přípitek na krásné a dlouhé prázdniny!

pondělí, 20 červen 2016 07:37

Malí miniházenkáři vybojovali 2. místo

Napsal(a)

V pátek 17. června se ve škole Vojanova konal turnaj v miniházené žáků 2. a 3. tříd. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, naši školu reprezentovali žáci ze 2.C, 3.A a 3.B. Našemu mužstvu se podařilo vybojovat krásné 2. místo. Školu reprezentovali: Sam z 2.třídy, Kuba, Filip a Míša z 3.B a z 3.A Přemek, Péťa, Ondra, Vráťa, Zbyněk a Natálka, která nás obětavě zachránila před mnoha nebezpečnými střelami na branku.

pondělí, 20 červen 2016 07:27

4. B poznává Ústecký kraj nejen v učebnici

Napsal(a)

Ve středu 15. června se žáci 4. B zúčastnili exkurze do sklárny Slávia v Novém Boru, kde se ručně fouká sklo. Zde jsme se seznámili s historií podniku, sortimentem a výrobou tohoto zboží. V průběhu prohlídky si někteří sami vyzkoušeli tuto práci. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v obci Prácheň, kde se nachází jedinečný geologický útvar Panská skála, někdy též nazývaná „Varhany“, kterou většina z nás znala jen z pohádky Pyšná princezna. Tam jsme si udělali přestávku a dali si zmrzlinu. Pak už nás čekala jen cesta domů. Výlet se nám velmi líbil a těšíme se na září, kdy se vydáme do Karlových Varů.

pondělí, 16 květen 2016 08:32

Olympiáda základních škol

Napsal(a)

V pondělí 9. 5. se naši žáci zúčastnili Olympiády základních škol, která se konala v areálu aquaparku v Děčíně. Soutěžili žáci od čtvrtých do devátých tříd a to v plavání, fotbalu, streetbalu a beachvolejbalu. Ve všech disciplínách se naši žáci velmi snažili a díky tomu se naše škola umístila na krásném 2. místě. Z Výsledků týmů i jednotlivců můžeme vyzdvihnout tým chlapců 4. a 5. třídy, kteří svůj turnaj vyhráli. Dále týmy beachvolejbalu, které se umístily na 2. a 3. místě. Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

neděle, 15 květen 2016 17:30

4. B na výpravě za Karlem IV.

Napsal(a)

Ve středu 11. května se 4. B vydala na bývalý hrad Stránov u Mladé Boleslavi. Na nádvoří nás přivítali vlajkonoš a purkrabí hradu, kteří nás seznámili s pravidly prohlídky. Hned potom jsme vstoupili do zámecké kaple, kde nás přijal důvěrník Karla IV. arcibiskup Arnošt z Pardubic. V hudebním sále nás již očekávala Karlova první manželka Blanka z Valois, která nás učila dobovému tanci, a také jsme se seznámili se zvyklostmi života bohatých pánů na hradě. Měli jsme možnost nahlédnout do plánů gotického stavitele Petra Parléře a spolu s ním odhalit tajemství stavby Karlova mostu a Chrámu sv. Víta. Setkali jsme se i s královským dvorním malířem mistrem Theodorikem. Na závěr prohlídky zámku jsme vstoupili do komnaty, kde nás Karel IV. očekával v doprovodu svého věrného rádce Buška z Velhartic. Získali jsme svolení být přítomni jednání českého krále s vyslancem německých zemí. Výlet se nám, díky kvalitně připravené interaktivní prohlídce s dobově kostýmovanými postavami naší historie, velmi líbil a již se těšíme na další exkurzi.

Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

administrace