^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


sobota, 25 duben 2009 02:00

Jak viděl slavnostní otevření "Naučné stezky pod Kvádrberkem" školní parlament

Napsal(a)

Dne 22.dubna roku 2009 jsme se zúčastnili slavnostního otevření Naučné stezky pod Kvadrberkem.

Po příchodu zástupců školníto parlamentu pod Kvadrberk jsme se seznámili s historií Henryovy lípy, která bude slavnostně zasazena při otevření naučné stezky.

Jedná se o lípu z Číny a jméno ji dali Irové ,kteří ji přivezli do Evropy. Před slavnostním otevřením byly provedeny poslední úpravy lesoparku.

15 minut před zahájením byl lesopark připraven k slavnostnímu otevření.

Učitelský sbor i žáci netrpělivě čekali na příchod pana primátora a dalších zastupců města,kteří přijeli 5 minut před plánovaným otevřením naučné stezky.

Slavnostní zelenou stuhu držely dívky ze 6. třídy . Přišel i bývalý ředitel školy pan K. Kilian.

Po zahájení přivítal pan ředitel školy J. Brouček všechny hosty a žáky 8. a 9. tříd, poděkoval všem , kteří se slavnostního zahájení zúčastnili a pomohli při realizaci projektu. Konkrétně děkoval pí uč. L. Svobodové, představitelům města ,pracovníkům odboru územního rozvoje , SŠ Křešice , firmě truhlářství "Jarmil" a grafické dílně "Slunečnice" , všem, kteří věnovali finance a za úsilí do projektu.

Největší zásluhy na realizaci projektu měla paní L. Svobodová z naší školy , která poté dostala slovo a mimo jiné řekla , že je velmi ráda , že se jí sny o lesoparku splnily.

Také hovořila o informačních tabulích , které jsou rozmístěné po celém lesoparku . Jedná se o 20 malých tabulí ,označujících vzácné stromy v lesoparku a 4 velké tabule, z nichž 2 jsou postavené na obou vstupech do lesoparku a 2 se nacházejí u rybníčka.

Při svém vystoupení pan primátor V. Raška poděkoval všem zúčastněným a zdůraznil ,že Kvádrberk zná velice dobře, jelikož nedaleko bydlí . Popřál stezce dlouhou životnost a štěstí.

Přesně v 9.25 primátor slavnostně přestřihnul společně s paní učitelkou Svobodovou zelenou stuhu. Nůžky podal zástupce školního parlamentu Radek Pospíšil a za necelou minutu bylo po všem. Stuha byla přestřižena a stezka oficiálně otevřena.

Všichni zúčastnění se přemistili k místu zasazení lípy .

První hod hlíny prováděl primátor města pan V. Raška společně s ředitelem ZŠ Dr. M. Tyrše panem J. Broučkem.

Hodit si nezapomněli ani další zástupci školy jako paní učitelka Svobodová , pan učitel Radomír Fořt a pan učitel Miroslav Klíma , předseda školního parlamentu Filip Soukup a další členové školního parlamentu.

Poté jsme se , jako zástupci školního parlamentu, odebrali na krátkou reportáž za primátorem a panem M. Samlerem- vedoucím školního odboru města Děčína.

 

1.otázka: "Co si myslíte o nově otevřené stezce pod Kvádrberkem?

p. V. Raška : " Jsem velmi rád za to ,že můžu žít v Děčíně , městě plném stromů ,zeleně a lesoparků , jako je například Kvádrerk.
Mnoho lidí řekne , že žije v Děčíně ale přitom toto město vlastně neznají a tak si myslím , že tato naučná stezka je velmi dobrá pro poznání okolí . "

p. M. Samler : "Naprosto skvělá věc - do slova a do písmene"

 

2.otázka : " Podporovali byste další naučné stezky , které by se měly založit třeba na Pastýřské stěně či Sokolím vrchu?"

p. V. Raška : " Jsem všemi deseti pro stezku na Pastýřské stěně. Je potřeba více lidí jako je paní učitelka Svobodová , kteří vlastně přijdou s nápadem a jsou ochotni ho uskutečnit"

p. M. Samler : " Z principu bych to podporoval. Souhlasím s panem primátorem a jeho názorem na věc . Jediný problém jsou peníze. Pokud ovšem by se našli ještě nějací další nadšenci jako Mgr. Svobodová a podpořili tuto stezku , tak by se to uskutečnit dalo."

 

Poté byly zahájeny soutěže žáků 6. - 9. tříd , které se týkaly nově vybudované Naučné stezky pod Kvádrberkem. Den byl tímto završen.

 

V Děčíně dne 22.04.2009

Za školní parlament zaznamenali Filip a Markéta

Číst 722 krát
Zápis
do 1. tříd
zapis
Virtuální prohlídka
virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace