^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ZŠ VRCHLICKÉHO

ZŠ VRCHLICKÉHO

úterý, 21 listopad 2017 16:10

Výsledky voleb do školské rady

středa, 09 listopad 2016 08:21

Ovocný den

V říjnu jsme se učili různé druhy ovoce. Děti se seznamovaly s ovocem, které znají ze svých zahrádek a roste u nás, ale také různé druhy cizokrajného ovoce, které znají z obchodu. Třídili jsme obrázky, vysvětlovali, kde jednotlivé ovoce roste, hráli různé hry. Nejvíce zábavný byl však ovocný den, kdy si měly děti přinést různé druhy ovoce z domova na společnou ochutnávku. Vysvětlovali jsme si jak je ovoce zdravé a jak důležité místo má v našem jídelníčku a pak ochutnávali a ochutnávali. Na závěr jsme si zahráli hru se zavázanýma očima a děti měly poznat o který druh ovoce se jedná, musely zapojit všechny smysly, aby určily správně. Vítěz, který rozpoznal všechno ovoce dostal na závěr sladkou odměnu. Tento den se nám moc líbil a navázal na další téma a tím je zelenina.

úterý, 08 listopad 2016 14:24

Podzimní tvoření

Přišel podzim, který je velmi pestrobarevný a proto i my v přípravném ročníku, jsme začali vyrábět výrobky s podzimní tematikou. Vždy jsme s tím spojili i nějakou příhodnou básničku, jako například básnička Ježek, Jablíčka a písně Vyletěl si pyšný drak, nebo Vítr klepe na jablíčko., V lese jsme si nasbírali krásné barevné listy a spoustu přírodnin a tak nám šla práce hezky od ruky. Nejvíce se nám líbilo vyrábět skřítka Podzimníčka a létajícího draka. Myslím. že se nám podzimní  výzdoba třídy povedla a při povídání o podzimu je nám hned jasné, které symboly do podzimu patří.

úterý, 08 listopad 2016 14:22

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Letos do naší přípravné třídy chodí 11 dětí. Už jsme se stačili seznámit a zjistit, co bude potřeba zlepšit a zdokonalit, ještě než půjdeme do 1. třídy. Velké problémy nám dělá správná výslovnost a tak jsem se zaměřila na logopedickou prevenci, kterou provádím každý den po vyučování individuálně. Je nutné se správné výslovnosti věnovat nyní intezivně, protože pokud jde dítě do první třídy a neumí správně vyslovovat, mívá častěji problémy se čtením a následně s psaním. Každý den proto začínáme den s logoped. chvilkou, kdy se snažíme rozdýchat a rozhýbat mluvidla. Správně nahlas vyslovujeme říkanky, zaměřené na určitou hlásku a zpíváme. Děti zpívají velmi rády a proto se mnohdy odstraní stud a aniž by si uvědomovaly, tak hravou formou správně vyslovují. Často se doprovázíme na hud. nástroje a děti si tak rozvíjejí fonematický sluch. Děti se už naučily spoustu nových písniček a tanečků.

pondělí, 21 březen 2016 19:29

Plavání prvních tříd

Probíhá kurz plavání, děti jsou spokojené a těší se na každou další hodinu.

čtvrtek, 14 leden 2016 01:00

Oznámení rodičům

Vážení rodiče, do konce ledna 2016 vybíráme poplatek 100 Kč za druhé pololetí ve školním klubu.
Děkujeme.

čtvrtek, 14 leden 2016 01:00

Besídka v klubu

V posledním škoním dnu minulého roku jsme se společně rozloučili besídkou ve školním klubu. Zapálili jsme si svíčku, zpívali koledy, ochutnali dobroty, včetně přineseného cukroví a závěrem tohoto odpoledne byla diskotéka v tělocvičně.
Všichni si tento den velmi užili. :-)

pátek, 08 leden 2016 01:00

Vánoční zpívání - 2015

V předvánočním čase jsme navštívili Domov pro seniory v Želenicích a na Kamenické ulici, abychom tamním obyvatelům zpříjemnili adventní dobu. Připravili jsme si spoustu pěkných vánočních písní, které si s námi mohli zazpívat i nadšení diváci. Zároveň byli obdarováni i drobnými dárky, které vyráběli žáci naší školy.
Všem se toto setkání velmi líbilo, děti byly nadšené a my budeme doufat, že se při dalších příležitostech opět setkáme. :-)

středa, 04 listopad 2015 01:00

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

Vážení rodiče a budoucí absolventi základních škol,
zveme Vás na seminář V technice je budoucnost, který se uskuteční 24.11.2015 od  17 hodin v budově VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Slovanská ul., Děčín- Letná.
Tento seminář Vám bude nápomocen při volbě budoucího studijního oboru a následně zaměstnání. Zástupci Okresní hospodářské komory Děčín, Úřadu práce v Děčíně a odborných firem Vás seznámí se současnými trendy ve výběru střední školy, s aktuální potřebou trhu práce a budoucnosti studia technických oborů.
Délka semináře nepřekročí 60 minut a účast je zdarma.

V úterý 14. 1. 2014 mohou žáci 9. ročníků navštívit Den otevřených dveří na Evropské obchodní akademii. Škola se pro ně otevře od 11.35 do 17.00.
Žáci 9. B navštíví v úterý 7. 1. SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně a ve středu 8. 1. si osvěží znalosti o poskytnutí první pomoci zraněnému na SZŠ v Děčíně. Jejich spolužáci z 9. A si tentýž nácvik vyzkouší ve středu 15. 1.

Žáci devátých ročníků společně se svými rodiči mohou navštívit v prosinci Dny otevřených dveří na některých děčínských středních školách.
SŠ služeb a řemesel  (Ruská)      6. 12. 9.00 – 15.00
SŠ zdravotnická                         11. 12. 14.00 – 17.00
Libverda Děčín                           16. 12. 9.00 – 17.00
EOA Děčín                                 10. 12. a 14. 1. 12.00 – 17.00

pátek, 04 říjen 2013 02:00

Dyslektické ambulance na škole

Od října budou na naší škole k dispozici žákům se zdravotním postižením (integrovaní žáci s poruchami učení) dyslektické ambulance.

Mgr. Lenka Řezníčková       Po 13.00 - 13.45    (1., 2. r.)
Mgr. Lucie Plechatá            Po 13.45 - 14.30     (7.B, 8. a 9. r.)
Mgr. Soňa Milerová            Čt  12.45 - 13.30     (3., 4., 5. r.)
Mgr. Lucie Barillová            Čt  13.45 - 14.30    (6. r., 7.A)

pátek, 28 březen 2014 01:00

Výborně! Opět jsme úspěšní ve FO!

Skvělým výsledkem se mohou pochlubit žáci naší školy, kteří se zúčastnili okresní olympiády ve fyzice. V kategorii E,F - při účasti studentů tří gymnázíí a několika dalších základních škol z našeho okresu - získali první, třetí a čtvrté místo.

Blahopřejeme!

úterý, 10 listopad 2015 01:00

Parlament 22.10.2015

Dne 22.10. se sešel školní parlament v aule školy. Nejdříve jsem je seznámil s novinkami které se týkající městského parlamentu. Pak si vzal slovo pan ředitel. Děti se dozvěděti o stavu rekonstrukce naší tělocvičny, o zavedení kamerového systému v přízemí naší školy a o zájezdech a dalších akcích pořádaných na škole. V rámci diskuze děti pokládaly otázky, které se týkaly každodenního života ve škole. Nakonec žákyně 6.B přečetly dopis jejich spolužáků, ve kterém upozorňovaly na neexistenci víceúčelové haly, skateparku a lanovky v našem městě a žádost o jejich vybudování. S tímto přáním se ztotožnili ostatní členové našeho parlamentu. Společně jsme se dohodli, že toto přání se přenese na městský parlament.
Nakonec jsme se dohodli, že další setkání budeme dělat pravidelně každý měsíc.

Od září do prosince 2013, probíhal v přípravném ročníku projekt (Logopedické hrátky). Děti zde měly možnost se každodenně rozvíjet nejen  po řečové stránce, ale i celkově rozvíjet svou osobnost. Díky spec. logopedickým pomůckám, jsem měla možnost s dětmi více rozšiřovat  jejich řečový projev. Do projektu  byli zapojeni také rodiče žáků a musím říct, že se mé představy o lepší spolupráci s rodiči naplnily. Výstupem pak byly 2 vystoupení (říjen, prosinec), kde děti předvedly, co se během výuky naučily. Celkově hodnotím projekt jako velmi přínosný.

Mgr. Kamila Broučková Bartůšková

čtvrtek, 05 únor 2015 01:00

Akademie 2014

Po tříleté pauze pořádala naše škola opět Školní akademii. Tentokrát byly spojovacím článkem Vánoce. Ve čtvrtek 11. prosince se v divadle uskutečnila nejen generální zkouška, ale i odpolední a večerní představení.

Zájem byl obrovský, nálada vánočně skvělá a výkony všech bezchybné. Děti pod vedením paní učitelek a pánů učitelů zpívaly, tančily, hrály na hudební nástroje, cvičily, dramatizovaly. Ale hlavně jsme si to všichni krásně užívali. A to od těch nejmenších z přípravky, až po deváté ročníky, pro které to byla jakási forma loučení se s naší školou. Poděkování patří všem, kteří se na Školní akademii podíleli, ale také rodičům našich žáků, kteří přišli ve velkém množství na obě představení své děti i naši školu podpořit.

Takže zase za tři roky!

V rámci našeho kroužku školního časopisu jsme díky spolupráci s panem Sukem měli možnost položit otázky pro paní primátorku Blažkovou. Touto cestou paní primátorce moc děkujeme za to, že si na naše otázky našla čas. A zde je výsledek:

Znáte obchod Tally Weijl, pokud ano, chystáte se ho tu vybudovat ?

Tally Weijl je značka módy pro mladé. Přiznám se, že ji neznám, podívala jsem se na internet a je mi jasné, že by se Ti moc líbilo, kdyby se prodávala třeba v Centru Pivovar. Primátorky ale žádné obchody nebudují ani nerozhodují o tom, jaký obchod se ve městě otevře.

Čím jste chtěla být v dětství ?

Přála jsem si být doktorkou a i dnes mě vše z této problematiky zajímá.

Jaká je náplň Vaší práce ?

Je poměrně složité jednoduše vysvětlit, co obnáší být primátorkou. Mou každodenní prací je přečíst a podepsat spoustu dokumentů. Společně s ostatními představiteli města musíme rozhodovat o mnoha věcech. Dbáme na to, aby všechno ve městě fungovalo tak, jak má. Musíme například opravovat některé chodníky a silnice, dohlížíme, aby školy dobře pracovaly, aby byly moderně vybaveny. Staráme se o divadlo, kino, Zoo, Aquapark, knihovnu, dětská hřiště. Uklízíme ulice, vyvážíme odpadky. A v případě nějakých katastrof řídíme záchranné práce a opravy.

Byl začátek těžký ?

Nemohu říci, že by byl začátek těžký, ale určitě není úplně jednoduché ihned se orientovat v tak složitém úřadu, jakým magistrát je.

Kolik času strávíte v práci ?

Práce primátorky je poměrně hodně časově náročná. Mám mnoho povinností pracovních i společenských, které nekončí ani o víkendu.

Máte svou práci ráda ?

Ano mám. Dobrovolně jsem se rozhodla kandidovat na funkci primátorky, protože jsem se chtěla pokusit o to, aby lidé byli spokojeni. Aby byli hrdí na to, že jsou z Děčína.

Jaké byly vaše známky ve škole ?

Na základní školu jsem chodila na Kamenickou ulici. Už si samozřejmě nepamatuji na každé vysvědčení, ale žádné špatné známky jsem domů nenosila, většinou jsem na vysvědčení měla vyznamenání.

Jakou povinnost máte ?

Mezi mé povinnosti patří také reprezentace města na nejvyšší státní úrovni, vedu jednání společně se svými kolegy z jiných měst. Pro dobrou práci primátorky je důležitý kontakt s občany, mnoho mého času tedy zaberou schůzky s nimi.

Je tato práce jak časově nebo fyzicky či psychicky náročná ?

Práce primátorky je služba lidem, která nikdy nekončí. Jednání, která vedu, bývají leckdy velmi náročná jak na odbornou přípravu, tak na psychickou oddolnost.

Poznávají Vás lidé ve městě ?

Ve funkci primátorky jsem velmi krátce, zatím se mi tedy nestává, že by mě lidé zastavovali při nakupování večeře.

středa, 04 únor 2015 01:00

We substitute our English teacher :-)

Last week we decided to "replace" our English teacher and tried to teach instead of her. We chose the topics including sport, computers, travelling, pets, food and music. We really started to enjoy the place in front of the blackboard :-) We presented our things preparing the crosswords, quizzes, songs and also many questions connected with our topics.

It wasn´t very easy, but we managed it without difficulty...and our English teacher was satisfied :-)

(Minulý týden jsme se rozhodli "vystřídat/nahradit" naši paní učitelku angličtiny a vyzkoušeli jsme si učit místo ní. Vybrali jsme si témata zahrnující sport, počítače, cestování, domácí mazlíčci, strava a hudba. Skutečně jsme si místo před tabulí užívali :-) Prezentovali jsme naše témata s přípravou křížovek, kvízů, písniček a také mnoha otázek spojenými právě s našimi tématy. Nebylo to snadné, ale zvládli jsme to bez velkých obtíží...a naše paní učitelka angličtiny byla spokojená :-))

středa, 04 únor 2015 01:00

Návštěva Eurocentra v Ústí nad Labem

V úterý, 3. února, se naši nejstarší žáci vydali do sousedního města, aby navštívili Eurocentrum, které sídlí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Eurocentrum je informačním místem pro dotazy občanů týkajících se Evropské unie. Poskytuje informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.

Žáci 9. ročníku zhlédli prezentaci a vyslechli výklad o kořenech evropské integrace, stali se svědky počátků myšlenek o sjednocení Evropy, dokázali si pomocí dvou krátkých filmů představit, jak trnitá cesta vedla k uspořádání nynějšího stavu našeho kontinentu a byli taktéž odměněni za své znalosti v historii, geografii a všeobecném společenském přehledu.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Hájkové, která nás celou přednáškou provázela a samozřejmě žákům IX. B, kteří splnili veškeré úkoly a ještě si odnesli celou řadu užitečných informací.

V den,kdy se ve škole rozdávalo pololetní vysvědčení, se třída 8.B vydala do Prahy.

V Praze jsme navštívili historickou knihovnu, vyslechli si přednášku o dějinách Náprstkova muzea a pak nám bylo rozdáno vysvědčení.

Na závěr jsme si prohlédli celé Naprstkovo muzeum, kde v té době bylo vedle stálých expozic expozice o Azerbajdžánu a velmi zajímavá výstava o rituálech smrti.

Ve středu 21. ledna pořádala VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín Den techniky, s podtitulem "Ten dělá to a ten zas tohle…". Jedná se o soutěž pro žáky 9. ročníků základních škol. Pro deváťáky z děčínských i mimoděčínských škol byl připraven svižný a zajímavý program, který byl určen dvoučlenným družstvům, během něhož žáci poznávali všeobecné i odborné předměty a mohli si vyzkoušet své vědomosti, komunikační schopnosti, znalosti stavebních materiálů, manuální zručnost, ale také fyzickou zdatnost.

Stříbrnou příčku obsadily Lucka Kurusová a Barča Šmerdová a bronz právem patří Terce Kopejskové a Járovi Lukáčovi z IX. B. Všem čtyřem patří velké poděkování a uznání za všestranné schopnosti a dovednosti.

pondělí, 02 únor 2015 01:00

3.B v Říši pohádek

Ve čtvrtek, v den pololetního vysvědčení, jsme se vydali do městského muzea,prohlédnout si kostýmy pohádkových postav z filmů Arabela a Harry Potter. Mezi krásnými kostýmy nás zaujal cestovní plášť kouzelníka Viga, našli jsme i kouzelnou hůlku Harryho Poterra, která by nám vyčarovala samé jedničky. Bohužel se ukázalo, že jsme všichni "mudlové", a tak jsme se museli vrátit do školy pěšky, a na vysvědčení samé jedničky také všichni neměli. Ale to nám náladu nezkazilo. Návštěva v Říši pohádek se nám i tak moc líbila.

Žáci III. B a Soňa Milerová

pátek, 30 leden 2015 01:00

Vysvědčení nám přinesl klokan 2015

Podle tradice v Čechách nosí děti čáp, někdy taky vrána, ale na naší škole letos přinesl dětem vysvědčení klokan. Nepřiskákal z Austrálie ani ze zoologické zahrady, přivezl ho pan ředitel. Jeho nadšení pro jeden nejmenovaný pražský fotbalový klub ho přivedlo na nápad, jak dětem (hlavně těm na prvním stupni) zpestřit slavnostní rozdávání pololetního vysvědčení. Do tříd tak přicházel s vysvědčením kromě pana ředitele velký plyšový klokan. Že se dětem líbil, dokazovaly rozzářené dětské oči. Na památku se pak s klokanem mohly samozřejmě vyfotit. Vzpomínkou na tento den jim bude výpis vysvědčení s obrázkem klokana.

čtvrtek, 29 leden 2015 01:00

Pardubické chaty - My ze 4.B - potřetí

Posledních pět dní je naše třída ve splněném zimním snu! Zatímco v Děčíně o zasněžené sjezdovce kolují jen představy, my lyžaři jí úspěšně dobýváme každý den! Začátečníci s úsměvem zvládají jízdu na vleku už od prvního dne a pokročilí pilují styl. Novinkou a příjemnou změnou je pro nás team Mužů – kuchař Jirka, instruktoři Miloš, Tom a Adam, kteří učí carvingový i smýkaný oblouk, jízdu pozpátku, jízdu na jedné lyži a další zajímavé techniky.

Doprovodný program je velmi pestrý – v pondělí ohnivá show, v úterý disco, dnes přednáška Horské služby a návštěva Muzea energie Velké Hamry.

Máme před sebou ještě dva dny plné zábavy a lyžování na čerstvě napadaném sněhu (pokud meteocentrum nezklame) :)

pátek, 23 leden 2015 01:00

Plavecký výcvik 2015

Přípravka, 2.A a 2.B již třetí měsíc navštěvují kurz plavání.

Ještě před Vánoci se nám v občanské výchově podařilo dobrat ústavní zákony týkající se Parlamentu ČR. Po několika telefonátech a předložených žádostech se nám podařilo objednat exkurze do Poslanecké sněmovny i Senátu, a to na jediný den.

V pátek 19. prosince, kdy se většina lidí bojí nastoupit do vlaku směřujícího do Prahy z důvodu absolutního přeplnění, jsme nastoupili my. Opak se ukázal skutečností. Bez větších problémů jsme se usadili a ujížděli si prohlédnout reprezentativní prostory obou našich zákonodárných sborů.

Jako první přišel na řadu Valdštejnský palác se svými nádherně zrestaurovanými interiéry, se kterými nás seznámila velmi šikovná paní průvodkyně. Zde jsme se dozvěděli nejen celou řadu zajímavostí o paláci, ale i pikantností o životě hraběte Valdštejna.

V Poslanecké sněmovně jsme nejprve shlédli instruktážní film o vývoji českého parlamentarizmu, a poté se vydali na prohlídku kuloárů a jednacích i mediálních prostorů.

Exkurzi Parlamentu jsme v tomto období nemohli ukončit stylověji než procházkou po vánočních trzích na Staroměstském náměstí.

čtvrtek, 18 prosinec 2014 01:00

Růžová - mýdlárna 2014

V pondělí se 2.B vydala do Růžové, aby si tam v mýdlárně Rubens ozdobila to své přírodní mýdlo a dozvěděla se o jeho výrobě. Atmosféra byla prosycena Vánocemi a vůněmi různých mýdel a bylinek.

čtvrtek, 18 prosinec 2014 01:00

Školní akademie 2014 2.B

Začalo to dopolední generální zkouškou a pak už dvě představení (naostro) odpoledne a večer. Vydrželi jsme, a takhle to vypadá na fotkách.

úterý, 16 prosinec 2014 01:00

Písně času vánočního 2014

V úterý 16. 12. 2014 se celá naše škola hudebně naladila na příchozí svátky, když se mohla zaposlouchat do netradičního koncertu vánočních písní. Tentokráte nás navštívilo duo z Prahy, které tvořili Pavla Švestková, mezzosopranistka věnující se výhradně koncertní činnosti, v rámci níž vystupuje na čekých i zahraničních festivalech, a Luboš Malý, český kytarista a loutnista, pedagog a producent vážné hudby. Společně nám představili nejen koledy klasické, které jsme si mohli společně zazpívat, ale také skladby renesanční a barokní, které se provozovaly na šlechtických dvorech i v sídlech kulturních mecenášů. Zpívané písně byly instrumentálně prokládány loutnou nebo kytarou, nechybělo též povídání o Vánocích a vánočních zvycích.

I když nám počasí příliš nepřeje a vypadá to spíše na příliv jara, přesto jsme se dnes mohli příblížit jednomu z nejkrásnějších svátků v roce.

Ráda bych touto cestou všem poděkovala a popřála kouzelné, poklidné nadcházející dny, jež bychom měli strávit především pospolu, spokojeni a s dobrou náladou.

pondělí, 15 prosinec 2014 01:00

Školní kolo olympiády v českém jazyce

V pondělí 8. 12. 2014 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 10 žáků z osmých a devátých ročníků. Do okresního kola postupují žákyně Šárka Petrovická (30 b) a Nikola Bojčevová (27 b) z 9. B. Vítězkám blahopřejeme a těšíme se na jejich reprezentaci 5. 2. 2014 v okresním kole.

sobota, 13 prosinec 2014 01:00

Báje

V úterý 9. 12. jsme opět zavítali do Městské knihovny v Děčíně. Po dočtení všech příběhů od Eduarda Petišky z knihy Staré řecké báje a pověsti nás čekalo povídání a čtení i v knihovně. Paní knihovnice zkoušela naše znalosti a také jsme se dozvěděli něco nového. Otevřeli jsme několik knih a četli z nich další zajímavé příběhy. Báje tedy známe na jedničku s hvězdičkou a můžeme se těšit na další okruh příběhů.

7.B

úterý, 09 prosinec 2014 01:00

Příchod adventu a zimy v 5.B

Začal advent a s ním každý den losování o sladké překvapení! V tomto týdnu jsme opět začali bruslit. Pětileté úsilí se vyplatilo. Dnes už bruslí celá třída.

neděle, 07 prosinec 2014 01:00

Výroba hrnečků v Dubí

V pátek 5.12. si naše třída 4.A opět udělala výlet do porcelánky v Dubí. Tentokrát jsme nebyli přímo v továrně, ale v Modrodomě, kde jsme si sami vyráběli vlastní hrnečky. Měli jsme na výběr ze stovky obtisků. Samotný obtisk není žádná legrace, a tak jsme se i lecčemu naučili. Nyní musíme počkat na výpal našich "krasavců" a pak už poputují přímo k nám. Zabalíme si je do krásných vánočních papírů a uděláme jimi radost našim nejbližším. Tvoření hrnečků se nám opravdu moc líbilo - teď už jen čekáme na překvapení, jak budou po vypálení vypadat ??? LD

sobota, 06 prosinec 2014 01:00

Mikuláš i letos naděloval

Letošní první prosincový pátek nás opět navštívil Mikuláš, aby hodné děti podaroval a ty zlobivé lehce za zády s čerty postrašil. Tentokrát naše výprava z nebe i pekla zamířila mezi dětičky do školek v Liliové a Tylově ulici. Většina z nich byla celý rok hodná a ti zlobivci s menším děsem v očích slíbila vše, co jen mohla a byla schopna ze sebe vydat smiley Třídy berušek, žabiček, sluníček a dalších našemu hodnému Mikuláši zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a ti nejodvážnější si i čerty pohladili, za což si všichni vysloužili balíčky s ovocem a sladkostmi.
A protože byli Mikuláš i se svou družinou opět moc hodní a všechny děti podarovali, dočkali se i oni sladké odměny.
Poděkování patří především všem úžasným "deváťákům", dětem ve školkách, že vše bez velkého brekotu zvládly a samozřejmě paním učitelkám v obou školkách.

neděle, 30 listopad 2014 01:00

Školní kolo olympiády z dějepisu

V pondělí 24. 11. 2014 proběhlo školní kolo olympiády v dějepise. Zúčastnilo se 10 žáků z osmých a devátých ročníků. Absolutní vítězkou se stala Lucie Kurusová z 9. B, která nás bude reprezentovat 20. ledna 2015 v okresním kole. Lucce blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Lucie Plechatá

pátek, 28 listopad 2014 01:00

Výprava za kulturou a poznáním do Prahy

V divadle Hybernia nás okouzlil zcela nový původní český rodinný muzikál autorů Zdeňka Bartáka a Aleny a Jana Pixových Sněhová královna. Na rozdíl od původní pohádky Gerda a Kay nejsou děti, ale mladí lidé, kteří mají před svatbou. Hlavním dějovým motivem zůstává velká láska Gerdy a její statečná cesta za vysvobozením milovaného Kaye. Příběh není ponurý a smutný, naopak je plný milého humoru, který pobavil nejen malé, ale i velké diváky.

Po obědě jsme byli podobně jako v divadle usazeni v pohodlných sedačkách a na stropě nad sebou sledovali dokonalou iluzi denní a noční oblohy. Naše výprava prožila fantastický výlet do pestrobarevného světa planet, měsíců i malých podivuhodných těles sluneční soustavy. Co je vesmír? Co se v něm všechno skrývá?  A co můžeme sami kolem sebe pozorovat? Jsou hvězdy jen nedaleko nad námi, jak se zdá? Proč nás Země k sobě přitahuje?  Na všechny otázky jsme našli odpovědi pod hvězdnou oblohou v pražském planetáriu.

středa, 26 listopad 2014 01:00

Výroba vánočních dárků

Vánoce jsou za dveřmi, a tak jsem se pustili do výroby krásných voňavých mýdel. Pomáhala nám přitom p. Hana Štroblová z Krásné Lípy. Celou třídu provoněly vůně pomeranče, citrónu, levandule, eukalyptu a meduňky. Nakonec jsme si mýdla zabalili a odnesli domů, jen ta vůně ještě zůstala.

úterý, 25 listopad 2014 01:00

Jak se stát novinářem

V rámci projektu Minipodniky (Všechno v mém životě souvisí - http://aceducation.cz/vsechno-v-mem-zivote-souvisi-minipodniky-/) žáci 8. B a devátých tříd absolvovali zajímavou přednášku, která se týkala novinářské práce. O své práci hovořil pan Josef Suk, dlouholetý redaktor Českého rozhlasu sever a Děčínského deníku.  Dozvěděli jsme se o novinářských žánrech, čím přilákat čtenáře, jaké vlastnosti musí být novinář a v neposlední řadě si žáci mohli novinářskou práci vyzkoušet. Za pomocí diktafonu a mikrofonu byl na světě první rozhovor pod dohledem zkušeného odborníka. Pochvala určitě zapůsobila, takže se moc těšíme na další zajímavé hodiny, ve kterých vytvoříme další články do našeho školního časopisu.

Redakce školního časopisu Klokanův Blesk

neděle, 23 listopad 2014 01:00

VÝLET NAD KAŇON LABE - RŮŽOVÝ HŘEBEN

V sobotu 22. listopadu se čtvrťáci vydali na svůj již v pořadí třetí výlet. Tentokrát jsme šli na Růžový hřeben a cestou si zahráli i několik her.Nejvíc nás bavila schovávaná v lese mezi stromy - to máme naprostou volnost a dospěláci jenom práci. Ale i pohled na kaňon Labe a hlavně přilehlé okolí nám byl odměnou za to "trochu náročné stoupání". V prosinci vyrážíme do Posledního údolí a zdobit stromeček pro zvířátka - tak nám snad bude přát počasí. LD

neděle, 23 listopad 2014 01:00

Přijímací řízení 2014-2015

Vážení rodiče,

v přiložené prezentaci (prezentována na rodičovských schůzkách 20. 11. 2014) najdete důležité termíny, odkazy a další informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

Mgr. Lucie Plechatá, výchovná poradkyně

sobota, 22 listopad 2014 01:00

Retro den na EOA

18.11.2014 jsme využili nabídky Evropské obchodní akademie a vrátili se v čase - do doby před rokem 1989. Jednotlivé třídy si připravily scénky, prezentace a soutěžní úkoly, takže jsme mohli např. vyslechnout slib pionýrů, vyzkoušet si plynovou masku, shlédnout ukázku ze spartakiády či z módní přehlídky obchodního domu Prior a nakonec „nakoupit" v Jednotě.

úterý, 18 listopad 2014 01:00

Bobřík informatiky - 2014

Ve dnech 12. – 14. listopadu 2014 se žáci druhého stupně a pátých tříd zúčastnili informatické soutěže, která probíhala on-line na www.ibobr.cz a byla zaměřena na logické myšlení. V České republice se zúčastnilo celkem ve třech kategoriích (Kadet, Mini, Benjamin) 31508 žáků a celorepublikové výsledky budou známy v následujícím týdnu.

Na naší škole se soutěžilo též a výherci se mohou těšit na diplomy a drobné ceny:

Kategorie Mini (5. třídy)

1. místo Gross Rudolf Jan (V.A) 140 bodů 2. místo Juřičková Klára  (5. A) 117 bodů, 3. místo Hulbachová Adéla (5. A) 104 bodů

Kategorie Kadet (8., 9. třídy)

1. místo Macrae Daniel Patrick (8.B) 200 bodů, 2. místo Musilová Veronika (9.A) 192 bodů, 3. místo Kubát Jakub (9.B) 188  bodů

Kategorie Benjamin (6.,7. třídy)

1. místo Vo Tran Cao (6. B) 172 bodů, 2. místo Aulická Tereza (7. A)  160 bodů, 3. místo Bartošová Petra (6. A) 146 bodů

Všem žákům gratulujeme k výši dosažených bodů a s očekáváním vyhlížíme výsledky republikového umístění.

úterý, 11 listopad 2014 01:00

Návštěva zámku

Děti z 5.A  navštívily zámek v Děčíně, aby se zde zúčastnily školního programu, který pořádají pracovníci zámku pro žáky základních škol. Na prohlídku se ale musely předem dobře připravit. Musely  si doma vyrobit  podle připravených šablon dobové klobouky. Do jejich výroby se leckde zapojili i rodiče a na výsledcích jejich společného tvoření  bylo vidět, že vložili do práce veškerý svůj tvůrčí potenciál. J Během prohlídky se děti dozvěděly mnoho informací z historie a také je čekala řada úkolů, za které v průběhu prohlídky sbíraly soutěžní mince. Mohly si též vyzkoušet dobové oblečení, naučit se mazurku, ochutnat, co mlsaly děti v minulosti. V závěru prohlídky jim sám hrabě František Antonín Thun předal pamětní listinu jako vzpomínku na návštěvu zámku. J Děkujeme zámeckému personálu  i všem rodičům, kteří projevili na naší výpravě do minulosti svou laskavou a tvůrčí účast.

děti a učitelky z 5.A

úterý, 11 listopad 2014 01:00

(PO)NOCOVÁNÍ

V pátek 31.10. 2014, v čase, kdy ve škole nikdo není, jsme se my - hrdinové sešli v klubu. Plán byl jasný -musíme se bát, strašit, štítit, pustit si "Večerníček" a ani rozcvička nás ráno nesmí minout. koukněte se do přílohy, zda jsme všechny cíle splnili :)

pondělí, 10 listopad 2014 01:00

Hobit na prknech divadelních

Mezi veřejností se najde jen málokdo, kdo by neslyšel o hrdinských fantasy příbězích Johna Ronalda Reuela Tolkiena, mezi něž patří Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, trilogie Pán prstenů či Silmarillion.

My jsme dnes byli svědky skvělé podívané kladenské Divadla Lampion, které převedlo příběh Hobita do divadelní podoby. Soubor posunul inscenaci o krok dál a spojil herecké výkony s loutkami a tematickými dekoracemi. Představení nás tak zavedlo do kouzelného světa trpaslíků, skřetů, zlobrů, vrrků, elfů, ale i samotného Draka Šmaka, jež tak bedlivě střeží trpasličí poklad.

Hobitova cesta za dobrodružstvím nám otevřela dveře poznání, že se i tento velký příběh dá zvtárnit na prostoru malého pódia a neztrátí nic ze svého kouzla pohádkového příběhu.

úterý, 04 listopad 2014 01:00

Z lavice do světa "řemesel"

V úterý 4. listopadu navštívili žáci 8. třídy a obou tříd devátých v rámci „Dne řemesel“ Střední školu lodní dopravy a technických řemesel, v areálu na Dělnické a Dílenskou loď v přístavu Děčín – Rozbělesy. 

Během celé prohlídky měli možnost seznámit se s některými obory tohoto učiliště, a hlavně prakticky si vyzkoušeli úkoly, se kterými studenti denodenně přicházejí do kontaktu.

Prošli jsme několika stanovišti, ze kterých jsme si odnesli na kousku plechu vlastnoručně vyražené iniciály, frézou opracovanou dřevěnou kostku, či uříznutý plech, a v neposlední řadě i katovskou smyčku.

Neméně zajímavým zážitkem bylo startování motoru, zkouška lodnických uzlů aj.

Poděkování určitě patří všem studentům i učitelům, kteří se na této zajímavé akci podíleli a moc se těšíme na další setkání.

středa, 29 říjen 2014 01:00

Výlet na Maxičky

V sobotu 25. října se čtvrťáci vydali na svůj už druhý turistický výlet, aby poznali krásy přírody v okolí Děčína. Tentokrát jsme začali na Maxičkách. V útulné hospůdce "Dřevák" jsme se všichni seznámili s mapou a trasou našeho výletu, a pak vzhůru do přírody. Šli jsme k Mlýnskému rybníku, kde jsme si dali svačinku a zahráli pár her na zahřátí těla. Sluníčko nám zrovna dvakrát nepřálo, ale nikomu to nevadilo. Po zhruba 10 km výšlapu nás čekala v hospůdce teplá polévka, čaj a někdo si dal třeba i smažák. LD

pondělí, 20 říjen 2014 02:00

Poslední trik Georgese Méliése

Začátek předposledního říjnového týdne se nesl ve zcela kulturním duchu, neboť jsme po dlouhé době zavítali do divadla. Tentokrát jsme se nechali zavést do lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Královéhradecké divadlo Drak děčínským divákům představilo inscenaci věnovanou Georgesi Méliésovi, francouzskému filmovému režisérovi a významnému průkopníkovi světové kinematografie. Celé představení prostoupily a naplnily bezbřehé imaginace a my jsme se stali svědky životní pouti muže, který svými iluzemi a fantazií dokázal porazit i samotnou "smrt".

I když se jednalo o němé představení, stalo se zcela a dokonale výmluvným a všichni představitelé, především však samotný Georges Méliés, předvedli neskutečný výkon.

neděle, 19 říjen 2014 02:00

Prohlídka s tajemnou postavou

Ve čtvrtek 16. října 2014 jsme se zúčastnili zámecké prohlídky s tajemnou postavou.

Onou tajemnou postavou, která nás provázela  byl Zikmund z Vartenberka, nazývaný též Černý rytíř. Dozvěděli jsme se, že Zikmund byl postavou poměrně temnou a  neštítil se jakéhokoli úskoku, lsti a podvodu, aby rozšířil své panství. Často přepadal své sousedy a loupil. Nakonec ovšem dopadl špatně. Prohlídka s Černým rytířem byla tajemná a plná nástrah. A hlavně jsme se mohli zapojit my, luštili jsme šifry, křesali jsme oheň, vyzkoušeli si lezení po provazovém žebříku a plnili spoustu dalších zajímavých úkolů. Všechny jsme úspěšně splnili, a proto jsme získali klíč, který je prvním z deseti. Pokud se nám podaří získat alespoň dalších šest, můžeme otevřít 13. komnatu a odhalit super tajemství.

čtvrtek, 16 říjen 2014 02:00

V knihovně

Na návštěvě v knihovně (13.10.2014).

ZačátekPředchozí12DalšíKonec
Strana 1 z 2
Proč přestoupit k nám?
proc prestoupit k nam
Zápis
zapis
Virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace