^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


úterý, 14 červen 2011 02:00

Projektové dny pro veřejnost v rámci "Komunitní školy"

Napsal(a)

Projektové dny jsou přípravou pro zahájení provozu komunitně poradenského centra na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.

Dne 28. dubna a 8. června naše škola uspořádala dva projektové dny na téma Public relations - péče o vztahy s veřejností a Fundraising - získávání zdrojů pro rozvoj organizací, které se setkaly s velmi příznivým ohlasem u veřejnosti. Obě akce se konaly díky projektu „Komunitní škola“ a jejich cílem bylo navázat novou spolupráci s dalšími organizacemi v našem městě, protože na podzim letošního roku připravujeme zprovoznění zcela nového regionálního komunitně poradenského centra, které bude sloužit nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti. Chceme tak propojit naší školu s širší komunitou v Děčíně, aktivně spolupracovat s dalšími školami, neziskovými organizacemi, sportovními kluby a úřady. Díky uskutečněným projektovým dnům jsme navázali nové vztahy například s obecně prospěšnou organizací České Švýcarsko, sociální firmou Slunečnice, Canis klubem Děčín, mateřským centrem Rákosníček, Pionýrem Děčín, Centrem sociálních služeb v Děčíně, Osobní asistenční službou Děčín a dalšími.

Téma public relations a fundraising byla i pro nás nová. Na workshopu (vzdělávací dílně) public relations jsme se učili správně komunikovat, vytvářet a používat propagační materiály, psát články do novin a spolupracovat s novináři. Dokonce nás navštívil pan Luděk Stínil, šéfredaktor Děčínského Deníku, který nám vyprávěl o každodenní práci v jejich redakci. Workshop fundraisingu jsme uspořádali v tréninkové kavárně Na Cestě na děčínském zámku. V příjemném prostředí jsme se seznamovali s uměním jak spolupracovat se sponzory, jak získávat dárce a dobrovolníky pro naše projekty, jak lépe hospodařit s penězi, abychom dokázali fungovat i v těžkých dobách finančního nedostatku. To všechno jsou dovednosti, které bychom chtěli prostřednictvím komunitně poradenského centra předávat dál a věříme, že se nám to povede. Nehledě na to, že se jedná o znalosti, které mohou využít i naši žáci, až jednou začnou podnikat nebo se stanou manažery svých vlastních organizací.

Projektové dny public relations a fundraising vedl lektor Martin Zíka, finanční zajištění akcí převzalo Centrum komunitní práve Ústí nad Labem prostřednictvím projektu „Komunitní škola“, který je spolufinancovám Evropským sociálním fondem a státním rozpočtěm České republiky.

Číst 1098 krát
Virtuální prohlídka
virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace