^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


úterý, 16 červen 2009 02:00

Projekt: Komunitní škola

Napsal(a)

Naše škola je zapojena do projektu Komunitní škola.

Komunitní škola je taková škola, která plní vedle funkce vzdělávací a výchovné i funkci společenského, kulturního a volnočasového centra v jejím okolí (obci) a umožňuje a podporuje aktivní účast všech členů místní komunity při spoluutváření i naplňování této funkce.

Souhrnné informace:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2011

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na posílení komunitní role škol - zapojení žáku ZŠ a SŠ do života komunity ve které žijí a současně vznik koncepce komunitní školy, pilotně ověřené projektem v praxi.

Projekt je založen na několika 5 stěžejních aktivitách:

 • vznik 4 komunitně poradenských center v regionu ( Ústecko, Teplicko, Litoměřicko a Děčínsko)
 • šetření potřeb cílových skupin v komunitě, na jehož základě a taktéž na základě konzultací s odborníky, budou připraveny a realizovány 3 vzdělávací moduly, a to pro žáky ZŠ, SŠ a pedagogy zaměřené na především na měkké dovednosti žáku pro práci v komunitě.
 • realizace projektových dílen a projektové práce žáků - umožnění žákům  si vyzkoušet  umění použít získané teoretické znalosti a dovednosti do přímé praxe
 • zasíťování škol v komunitě, jejich propojení s úřady samosprávy, úřady práce, neziskovými organizacemi a sociální ekonomiku obecně
 • zasíťování škol v mezinárodním partnerství – realizace týdenního výjezdu pro pedagogy do zahraničních partnerských organizací pro získání a transfer know how do komunity regionu

Po celou dobu realizace projektu bude natáčen film o projektu, ve kterém bude zachycena jak přímá práce se žáky, tak i výstupy projektu.

Výstupy projektu:

 • projektové minifestivaly žáků ZŠ a SŠ s cílem prezentovat výstupy jejich práce. Minifestivaly budou určeny pro širokou veřejnost.
 • konference – prezentace výsledků projektu široké odborné i laické veřejnosti.
 • bulletin o komunitních školách
 • standarty kvality komunitních škol
 • projekty žáků ZŠ a SŠ,
 • informační systém o komunitních školách

Cíle:

 • Podpora komunitní funkce škol. Zapojení škol do komunitního rozvoje s možností uplatnění inovativních forem spolupráce jako je aktivní screening a řešení konkrétních komunitních problému daného území a celkový networking ve 4 regionech Ústeckého kraje. Podpora systému komunikace školy se sociálními partnery v regionu, a celkové marketingové posílení kapacity škol v regionu.
 • Posílení klíčových kompetencí u žáku ZŠ a žáku SŠ. Realizace inovativních forem učení a to prioritně metodou projektového učení žáků ZŠ a SŠ, které povedou k posílení klíčových kompetencí žáku potřebných na budoucím trhu práce
 • Posílení celkové manažerské kapacity škol a to prostřednictvím rozvoje a podpory projektového managementu na školách. Seznámení ped. pracovníku škol s možnostmi a způsoby získávání finančních zdrojů pro aktivity škol.V rámci projektových dílen získat pro pracovníky znalosti a dovednosti na základe kterých budou schopni podávat projektové žádosti do fondu EU a jiných vnějších zdrojů.Podpora mezinárodního zasíťování škol.

Cílová skupina:

Do projektu bude zařazeno 8 škol z Ústeckého regionu.

Plánovaný je vznik komunitně poradenských center ve 4 školách ve městech, Děčín, Teplice, Litoměřice a Ústí nad Labem. Z každého města bude do projektu zařazena 1 ZŠ a 1SŠ.

Vzdělávací modul pro žáky ZŠ je určen pro žáky 3-5. tříd a měl by se stát součástí jejich rádné výuky.Předpokládá se, že do projektu bude zapojeno 300 žáku ZŠ.

Vzdělávací modul pro žáky SŠ je zaměřen na studenty 2-4. ročníku, modul jim bude nabídnut jako výběrový kurz, který bude součástí jejich výuky na školách. Předpokládaný počet zapojených žáku činí 160 žáku SŠ.

Poslední cílovou skupinou jsou pedagogové. Vzhledem k aktivitám projektu je předpokládaný počet zapojených pedagogu 56.

Kompletní informace jsou v příloze článku

Číst 925 krát
Virtuální prohlídka
virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace