^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


pátek, 18 prosinec 2009 01:00

Projekt "Otevřená škola"

Napsal(a)

Otevřená škola: Ani nemocné dítě nebude ochuzeno o výuku a testy

Nadaní i nemocní školáci si budou rovni

Nadané děti, nebo naopak děti s tělesným postižením či nemocní školáci budou moci zvládat vyučování ve stejném čase, a přitom přizpůsobené jejich momentálním možnostem a stupni intelektu. Projekt „Otevřená škola“, který se rozjíždí v rámci Ústeckého kraje, postupně zavede do školství elektronické metody vzdělávání tak, aby se vyrovnaly extrémní rozdíly, jež někdy mezi žáky v jedné třídě jsou. Cílem projektu je především: rozvoj individuálního potenciálu a tvořivosti žáků, a to využíváním nových technologií ve vzdělávání, a rozvoj dnes tak často omezené spolupráce ve vztahu mezi učitelem a žákem.

Nejdřív se ale budou muset učit učitelé. „Naučí se připravit si různé úrovně e-learningových kurzů. Zároveň i žáci, kteří jsou dnes vesměs v oblasti elektronických médií na dobré úrovni,  se naučí podstatu e-learningového systému, aby mohli vzájemně spolupracovat,“ uvádí Jaroslav Formánek, manažer projektu ze společnosti ASISTA, s.r.o. jež od 1. 1. 2009 realizuje projekt „Otevřená škola – moderní, atraktivní, komunikativní“ v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V praxi to bude vypadat tak, že si například učitel v přírodopise nebo dějepise vytvoří modul na probíranou látku. Zároveň připraví elektronický domácí úkol a autotest pro žáka, aby si mohl své znalosti ověřit a dokonce i skutečný test, který pak může absolvovat i školák, který leží doma v posteli. Domácí úkoly a autotesty může mít v řadě variant - dětem, které jsou v daném předmětu obzvláště zdatní, může zadat takové úlohy, aby je v jejich samostudiu posunul dál a nenechal je brzdit snadným úkolem.

Učitelům bude lehčeji

Pedagogům by měly odpadnout starosti s tím, aby se chytřejší dítě ve třídě nenudilo, když je potřeba výklad látky kvůli jiným trochu zpomalit. Prostě danému žákovi zadá takový učební modul, který jej na nějaký čas smysluplně zaneprázdní a zároveň i podpoří jeho nadání. Odborné diskuze nad tím, zda je či není vhodné, aby v jedné třídě vedle sebe byli či nebyli školáci s různou úrovní intelektu či talentu, jsou tak zčásti vyřešeny. „Děti jsou dnes dosti technicky zběhlé,“ podotkl Jaroslav Formánek, proč se předpokládá, že se zaváděné metody v praxi uchytí.

Zavedení e-learningu do učiva a komunikace mezi studentem a žákem přináší řadu pozitiv: kromě jiného se totiž také eliminuje řada poruch učení, jimiž dnes děti trpí – například dyslexie či dysgrafie. Škola se tak mimo jiné stává pro děti zábavnější, pokud mohou učivo přijímat interaktivním způsobem. Tomu pomůže i školní vzdělávací portál, který na školách v rámci projektu Otevřená škola vznikne a bude mít řadu speciálních funkcí. „Zpracované úkoly nezůstanou u žáka v sešitu, ale bude je moci zveřejnit na školním portálu,“ zmínil Jaroslav Formánek.

E-centra pro děti bez počítače

Na deseti školách, které se pilotně do projektu zapojí, vzniknou i takzvaná „e-centra“, která vyřeší problém dětem, kterým rodiče nemohou pořídit vlastní počítač. I oni tak budou moci nejen zkoušet autotesty a vypracovávat úkoly, ale budou moci rovněž vstupovat na školní portál a účastnit se chatů či si zde založit osobní profil.

Školy budou motivovány například i tím, že budou soutěžit o nejlepší portál. Společné zapojení dětí a učitelů tak bude intenzivnější i nad rámec vyučování. Díky těmto aktivitám také vznikne řada moderních metodických výstupů pro ostatní školy. Žáci budou mít možnost  podílet se na hodnocení kvality a efektivity výuky.

„Otevřená škola“ navazuje na projekt Educa, který se zaměřuje e-learningové vzdělávání učitelů Ústeckého kraje. O něm je možné se více dozvědět na portálu www.educaweb.cz nebo v koordinačních centrech, která v jednotlivých okresech vznikají. O realizaci projektu Otevřená škola získáte více informací na stránkách www.asista.cz.

Realizace aktivit projektu pozitivně ovlivní kvalitu výuky na základních i středních školách v Ústeckém kraji.

Více informací na http://www.otevrena-skola.cz/

Číst 737 krát
Virtuální prohlídka
virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace