^Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


středa, 21 září 2011 02:00

Projekt "EU peníze školám"

Napsal(a)

Za účelem větší podpory vzdělávání na základních školách byl MŠMT ČR vyhlášen Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Tento program (pro který se lidově užívá název program šablon) by měl přispět k masivní podpoře základních škol a k řešení některých palčivých problémů v základním školství.

Smyslem programu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují (např. ve výsledcích mezinárodního šetření typu TIMSS a PISA – tj. mezinárodních projektů, které zjišťují úroveň znalostí a dovedností žáků např. v matematice a dalších přírodních vědách) jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách.

Projektu, po splnění podmínek daných v projektové žádosti, se účastní i naše škola, která z předložené nabídky prioritních témat vybrala následující oblasti:

  • Čtenářská a informační gramotnost
  • Individualizace výuky cizích jazyků (anglický jazyk)
  • Individualizace a inovace výuky prostřednictvím digitálních technologií
  • Individualizace a inovace výuky matematiky a dalších přírodních věd

Poskytnuté finanční prostředky budou cíleně investovány v prvé řadě do nákupu informačních technologií ( heslo- každá třída vybavena digitálním projektorem příp. digitálním projektorem a interaktivní tabulí a napojena na internetovou síť). Dále budou finance poskytnuty na učební pomůcky, nákup učebnic a další podporu žáků i pedagogů.

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů vytvářených převážně pedagogickými pracovníky naší školy. Zvýšení účinnosti práce se žáky bude probíhat nejen aktivním využíváním informačních technologií, ale i v některých případech např. individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin apod.

Samotná realizace projektu se po přípravné fázi začala uskutečňovat na naší škole od září tohoto roku a bude pokračovat po dobu dvou školních let tj. do června roku 2013.

Ing. Miroslav Klíma

Číst 757 krát
Virtuální prohlídka
virtuální prohlídka
Florbalové třídy
florbal
Rychlý přehled

rozvrhy

zakovska

testy

casopis

Digitální učební materiály

ucebni materialy m

Matematika
matematika m

Světový rekord

S6300706 m

Kvalita ovzduší u naší školy

kvalita ovzdusi

(nefunguje v Internet Exploreru)
administrace